Standardisering:

Ny standardiseringskomité for skytjenester

Skytjenester er en integrert del av vår digitale infrastruktur. Med økende avhengighet av disse tjenestene, blir standardiseringen av skytjenester stadig viktigere. Nå starter en europeisk standardiseringskomité opp, og vi i Norge bør gripe muligheten til å påvirke, mener Standard Norge.

– Det er viktig at norske interessenter deltar aktivt i den norske speilkomitéen til ISO/JTC 1/SC 38 (den internasjonale komiteen) og den nye CEN-komiteen (den europeiske standardiseringskomiteen). Deltakelse i disse komiteene gir norske interessenter mulighet til å påvirke utformingen av standarder for skytjenester, sier Stefan Bæk Jensen, prosjektleder i Standard Norge.

Informasjonsmøte 15. april

Det vil bli holdt et digitalt informasjonsmøte på Teams den 15. april for å informere om arbeidet, og diskutere om Norge skal delta i det internasjonale standardiseringsarbeidet. Dette er en viktig mulighet for norske interessenter til å få innsikt i arbeidet, og si sin mening om Norges deltakelse.

Lover og forskrifter understreker behovet

En rekke lover og forskrifter, som Data Governance Act, Data Act, GDPR, Digital Markets Acts, Digital Services Act og Interoperable Europe Act, understreker behovet for standardisering. Disse lovene og forskriftene har som mål å sikre at data håndteres på en sikker og effektiv måte, og at brukernes rettigheter og personvern blir ivaretatt.

Europeisk datarammeverk for skytjenester

Det europeiske datarammeverket legger grunnlaget for en felles tilnærming til datahåndtering og -deling på tvers av EU. Nå som Italia har tatt initiativ til å starte en CEN-komité om skytjenester understrekes behovet for standardisering på dette feltet for å sikre interoperabilitet, datasikkerhet og personvern.

Vil du delta i møtet, kan du sende en epost til prosjektleder Stefan Bæk Jensen i Standard Norge, sbj@standard.no.

Under noen argumenter for standardisering, slik Standard Norge ser det:

Hvorfor er standardisering av skytjenester så viktig?

Tenk deg en verden uten standardisering av skytjenester:

Språkforvirring

Hvis hver skytjeneste hadde sitt eget grensesnitt, API og protokoll, ville det være som å reise til et fremmed land uten å kunne språket deres.

Utviklere og bedrifter ville bruke mye tid på å oversette og tilpasse tjenester til hverandre, noe som ville føre til forvirring og ineffektivitet.

Inkompatibilitet

Applikasjoner og systemer ville ikke kunne samhandle sømløst. Dataoverføring mellom tjenester ville være som å prøve å koble sammen Lego-klosser med Mega Block-klosser.

Bedrifter ville slite med å integrere eksisterende løsninger med nye skytjenester, noe som igjen ville bremse innovasjonen.

Sikkerhetsutfordringer

Uten felles standarder ville det være vanskelig å implementere robuste sikkerhetsløsninger. Det ville være som å bygge et hus uten Eurocodes.

Cyberangrep ville kunne utnytte sårbarheter i menneskelige feil ettersom alle måtte finne opp hjulet hver for seg.

Kostnadsøkning

Bedrifter ville måtte utvikle og vedlikeholde tilpassede løsninger for hver tjeneste. Dette ville være som å styre med individuelle flybilletter i stedet for å kjøpe en pakke.

Kostnadene ville øke, og det ville være vanskelig å oppnå økonomisk skala.

Innovasjonshemmende

Uten standardisering ville utviklere bruke mer tid på å løse grunnleggende kompatibilitetsproblemer. Det ville være som å bygge et hus med ujevnt fundament.

Nye ideer og teknologier ville bli hindret av manglende samarbeid og felles retningslinjer.

Powered by Labrador CMS