Industri:

Aksellererende vekst for EtherCAT

Sterk vekst for EtherCAT

EtherCAT Technology Group (ETG) opplyser at det er etablert 77 millioner noder globalt av den industrielle Ethernet-teknologien. Bare i 2023 kom det 18 millioner nye noder.

Publisert Sist oppdatert

EtherCAT Technology Group (ETG) teller nå totalt 77 millioner EtherCAT-noder over hele verden, med 18 millioner lagt til i 2023 alene. Disse tallene er basert på solgte EtherCAT-brikker. For å markere 20 år med EtherCAT publiserte ETG nodetall for første gang i fjor, og det er derfor de ennå ikke er inkludert i de vanlige markedsstudiene.

– Antallet nye EtherCAT-noder lagt til i 2023 er imponerende. Vi hadde antatt at komponentsalget ville falle drastisk etter slutten av halvlederkrisen, da mange hadde betydelig flere brikker på lager enn det som var nødvendig på kort sikt. I tillegg ble markedet som helhet avkjølt i fjor. Likevel fortsetter EtherCAT-veksten uten avbrudd, forklarer Martin Rostan, administrerende direktør for EtherCAT Technology Group.

Tallet er basert på EtherCAT-brikker solgt gjennom 2023, ikke inkludert brikker for individuelle I/O-terminaler. For eksempel teller en I/O-stasjon med 50 EtherCAT-bussterminaler kun som en enkelt node. Å telle brikker fører til en viss tidsforsinkelse, siden ikke hver brikke umiddelbart blir en EtherCAT-enhet. Det er imidlertid mer nøyaktig enn andre metoder.

Brikker med multiprotokoll-kapasitet telles i henhold til deres EtherCAT-bruk: disse mengdene er derfor bare inkludert proporsjonalt. Alle som tror at ETG-tallene er sjenerøst beregnet for markedsføringsformål, tar feil: Tvert imot er tellemetoden forholdsvis forsiktig, men tallene er svært nøyaktige.

EtherCAT Technology Group var motvillige til å publisere nodenummer før i fjor. En årsak var at antall enheter basert på FPGAer kun kan estimeres, i motsetning til brikkesalg. Disse sto tidligere for en høyere andel implementeringer. I de nå publiserte tallene utgjør FPGA kun 10 prosent, slik at en viss usikkerhet her ikke har noen vesentlig innvirkning på det totale tallet.

EtherCAT Technology Groups medlemstall fortsetter også å vokse. Med over 7600 medlemsbedrifter fra 74 land, er ETG fortsatt verdens største feltbussbrukerorganisasjon. Til tross for dagens utfordrende økonomiske forhold, har medlemsveksten til og med akselerert de siste 12 månedene, der ETG kunne rapportere over 500 nye medlemmer i 2023.

Powered by Labrador CMS