Kraftelektronikk:

Eaton har designet og levert en containerbasert reservestrømløsning som garanterer kontinuiteten for Manga-terminalen, og dermed sikrer energiforsyningen til gasskunder i hele regionen. Løsningen består av to containere, der den ene rommer en Eaton Power Xpert 9395P 1200 kVA avbruddsfri strømforsyning (UPS) med VRLA-batterier og den andre en 1375 kVA dieselgenerator produsert av AGCO.

Sikrer strømforsyningen til den største LNG-importterminalen i Norden

Nordens største importanlegg for flytende naturgass (LNG) har batteri som reservestrømanlegg.

Norske, svenske og finske naturgasskunder trenger ikke frykte strømbrudd ved Manga-terminalen i Finland. Det sørger et batteridrevet reservestrømanlegg for, som sikrer driften dersom det skulle oppstå strømbrudd.

Manga Terminal Ltd har alliert seg med energistyringsselskapet Eaton for å sikre uavbrutt forsyning av elektrisitet til det største anlegget for flytende naturgass (LNG) i Norden, lokalisert i Torneå, Finland – helt øverst i Bottenvika på grensen til Sverige.

Eaton har designet og levert en containerbasert reservestrømløsning som garanterer kontinuiteten for Manga-terminalen, og dermed sikrer energiforsyningen til gasskunder i hele regionen.

Nordensjef Jon Helsingeng i Eaton forteller at slike løsninger har et stort bruksområde og kan sikre mange samfunnskritiske installasjoner.

– Tiden vi lever i nå, med et økt spennings- og konfliktnivå selv i våre nærliggende områder, aktualiserer teknologien vi har levert til Manga Terminal. Stabil og kontinuerlig strømforsyning er kritisk for svært mange samfunnsviktige leverandører, sier han.

Garantert uavbrutt strømforsyning

En av hovedutfordringene Manga Terminal tidligere sto overfor var periodiske strømbrudd, som ikke bare avbrøt distribusjonen av naturgass, men også satte sluttkundenes kontinuerlige behov for energi i fare.

Manga Terminal henvendte seg derfor til Eaton for å få hjelp, gitt selskapets lange erfaring med utvikling av skreddersydde reservestrømsystemer.

På grunn av plassbegrensninger på området, foreslo Eaton en løsning bestående av to containere, der den ene rommer en Eaton Power Xpert 9395P 1200 kVA avbruddsfri strømforsyning (UPS) med VRLA-batterier og den andre en 1375 kVA dieselgenerator produsert av AGCO.

– Løsningen kombinerer en UPS, energilagring og en reservestrømgenerator, og oppnår dermed en komplett uavbrutt strømforsyning kombinert med lang standby-tid. Med det har vi fått en løsning som stabiliserer nettet og forbedrer strømkvaliteten i krevende bruksområder, sier Lauri Tuomaala, salgssjef i Eaton i Finland.

Effektiv beskyttelse mot brudd

Det nøkkelferdige, containerinnlåste systemet (UPSG) kan gi mer enn seks timer med reservestrøm i tilfelle feil på det nasjonale strømnettet. Siden containerne inneholder alt nødvendig bryterutstyr og programvare, var løsningen rask og enkel å installere. Alt installatørene ved Manga Terminal trengte å gjøre var å koble til kablene. Reservestrømløsningen har vært operativ siden januar 2022.

Kunder i hele Bottenvika-regionen

Manga Terminal åpnet i 2018, og er et fellesforetak mellom stålverkene Outokumpu og SSAB, energiselskapet EPV Energy og Gasum, Finlands ledende selskap innen gassektoren.

Terminalen mottar flytende naturgass fra blant annet britiskeide Risavika Production nær Stavanger, og betjener kunder i hele Bottenvika-regionen – samt industri- og gruveoperatører og tungtransport på sjø og vei i Nord-Finland, Sverige og Norge.

Terminalen inkluderer en 50 000 kubikk lagringstank, fasiliteter for LNG-regassifisering og bunkring av fartøyer, samt fyllestasjoner for LNG-tankbiler.

Flytende naturgass bidrar til energiuavhengighet og reduksjon av klimagasser ved å erstatte bruken av mer klimafarlige energikilder. LNG kutter CO2-utslipp med rundt 25 prosent sammenlignet med oljebasert drivstoff.

Powered by Labrador CMS