Mønsterkort:

Forskningsprosjektet HyPerStripes skal utvikle prosesser for produksjon av «uendelig» lange, strekkbare mønsterkort. Men kanskje riktigere å si i dette tilfellet: Komponentbærere.

Forskningsprosjekt for strekkbare mønsterkort

Würth Elektronik Circuit Board Technology (CBT) er sentral i et europeisk prosjekt som skal utvikle strekkbar elektronikk. Det europeiske prosjektet, HyPerStripes, er finansiert av Tyskland, Irland og Nederland.

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunnen for prosjektet er at i mange miniatyriserte elektronikkapplikasjoner er konvensjonell kabelføring både kostbar og materialkrevende. Det begrenser også muligheten for innovasjon og produktytelse. HyPerStripes-prosjektet (Hybrid integrated high performance electronic stripes) tar for seg disse begrensningene ved å utvikle teknologier og produksjonsprosesser for lange, smarte og fleksible elektroniske systemer som kan erstatte konvensjonelle kabler. HyPerStripes fokuserer på to nøkkelapplikasjoner: Medisinske instrumenter som brukes i minimalt invasive prosedyrer (f.eks. katetre og implantater) og miljøvennlige LED-belysningsflater.

Prosjektpartnere skal lage en teknologiplattform som inkluderer produksjonsteknikker for rull-til-rull (R2R) prosessering samt integrering av elektroniske komponenter på svært lange («endeløse»), fleksible og strekkbare, trykte kretskort. Dette vil bane vei for produkter med høyere ytelse og nye applikasjoner, heter det. Samtidig som kostnadene og miljøpåvirkningen fra produksjonen reduseres. De mener også at dette vil styrke Europas globale konkurranseevne innen produksjon av fleksibel elektronikk. HyPerStripes er et europeisk forskningsprosjekt finansiert av Tyskland, Irland og Nederland.

Innen helsevesenet har miniatyrisering og fleksibel elektronikk allerede gitt verdifulle fordeler. Minimalt invasive prosedyrer tillater undersøkelse og behandling av sykdommer uten større kirurgi.

Om HyperStripes

Det treårige prosjektet startet i april 2022 og har et prosjektvolum på 14,5 millioner euro (finansiering fra det tyske forbundsdepartementet for utdanning og forskning: 3,12 millioner euro). I HyPerStripes jobber 16 partnere fra tre europeiske land sammen for å nå målene. I tillegg til Würth Elektronik, inkluderer dette IMS CHIPS – Institute for Microelectronics Stuttgart, Fraunhofer EMFT, Nanowired GmbH, Capical GmbH, Philips Electronics Nederland BV, Philips Healthcare, Integer og andre deltakere fra industrien og handel. Nettverkskoordinator er OSYPKA AG.

Imidlertid er mange av disse enhetene, som smarte katetre, fortsatt avhengige av «gammeldags» ledningsforbindelse. Kabling gjøres for hånd og kan utgjøre opptil 80 % av produktkostnaden. Det påvirker også pålitelighet, produksjonsutbytte, vekt og ressursforbruk. Et fleksibelt, tynt bånd som de hybride elektroniske komponentene (f.eks. fleksible og stive) er integrert på kan løse disse sammenkoblingsproblemene. Dette åpner også for nye applikasjoner i helsevesenet, spesielt innen pasientovervåking.

På samme måte kan lange, fleksible bånd muliggjøre nye bruksområder innen LED-belysning. For eksempel kan det utvikles store, flate belysningsoverflater som kan integreres fullt ut i vinduene til bygninger og til slutt etterligne naturlig lys. Et av hovedmålene til HyPerStripes er å overføre denne kunnskapen til industriell produksjon. Dette gjøres gjennom en åpen, bærekraftig teknologiplattform som tilbyr utskriftsteknologier, litografisk mønstrede kobberledningssystemer og monteringstrinn ved lav temperatur – alt i en konsulent- og produksjonsplattform med én kilde.

Würth Elektronik primært fokusere på fleksible og strekkbare PCB-er med rull-til-rull-behandling for å muliggjøre praktisk talt «endeløs» elektronikk med miniatyriserte strukturer. Målet med prosjektet er å utvikle strekkbare kretsbærere i lengder på mer enn én meter for kostnadseffektive produkter og tilsvarende produksjonsteknologier.

Powered by Labrador CMS