Maritim elektronikk - kraftelektronikk

XolarSurf er en modulær flytende solkraftteknologi utviklet av Moss Maritime for miljøer offshore.

DNV-stempel til flytende solkraft

Moss Maritime har fått kvalitetsstempelet Statement of Conformity fra DNV for sin designmetodikk for utvikling av flytende solkraft. Dette er en samsvarserklæring som fastsetter kriterier for design av flytende solkraft i røffe sjøforhold.

– Moss Maritime har som målsetting å ha en prototype på flytende solkraft på vannet i løpet av juni 2024. Sammenlignet med flytende vindkraft er teknologien til flytende solkraft enklere, det er lavere ingeniørkostnader og konstruksjonene er lettere å bygge. Flytende solkraft er samtidig godt egnet til serieproduksjon, som vil spille positivt inn på pris og innfasing. DNVs Statement of Conformity er en anerkjennelse og et kvalitetsstempel som gir oss et godt grunnlag for videre arbeid, sier Alexander Minge Thøgersen, Vice President Engineering i Moss Maritime.

Kan samlokaliseres

Flytende solkraft må håndtere utfordrende havforhold, men ved å samlokalisere med eksisterende vindfarmer oppnår man redusert arealbruk og høyere utnyttelse av områder som brukes til strømproduksjon. Ved å kombinere flytende solkraft med offshore vindfarmer er det mulig å utnytte eksisterende energiinfrastruktur og eksportkabler. Dette gjør at energiproduksjonen i disse områdene kan bli vesentlig forbedret. Dette understreker levedyktigheten til flytende solceller som en nøkkelkomponent i det fornybare energilandskapet og dens relevans i energiomstillingen.

En bekreftelse

Samsvarserklæringen er en bekreftelse på at Moss Maritimes designmetodikk etterlever DNVs generelle prinsipper og krav i henhold til standarden DNV-ST-0119. DNV har utført uavhengige vurderinger for å identifisere og redusere feil, mangler og svakheter i metoder og analyseverktøy. Vind, bølger og strømforhold påvirker flytende konstruksjoner i havet, og DNVs tilbakemeldinger sikrer at videre konseptutvikling håndterer dette.

Energiomstillingen verden trenger

DNVs Energy Transition Outlook fremhever den enorme veksten som solceller (PV) har hatt de siste årene, fra 1 GW installert årlig i 2004 til 250 GW installert i 2022 alene. Landbasert vekst i dette tempoet vil innebære bruk av store arealer, en utfordring som kan løses av flytende solkraft.

– Solkraftutbygging er et viktig element i energiomstillingen verden trenger. Det å satse på utvikling av flytende solkraft er derfor svært interessant, ikke minst ved samlokalisering med offshore vindfarmer. Dette gir både god arealutnyttelse og mulighet for kostnadsreduksjon gjennom deling av infrastruktur. Moss Maritime har i praksis fått et godt fundament, slik at de kan designe og utvikle flytende solkraft som tåler røffe sjøforhold, sier Hans Kristian Danielsen, senior vice president, business development & sales enablement, i Energy Systems i DNV, i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS