Havbruk:

Stereometrisk måling brukes til kontrollere at bølge- og strømmodeller fungerer som de skal.
Stereometrisk måling brukes til kontrollere at bølge- og strømmodeller fungerer som de skal.

Skal digitalisere hav- og kystnæringene

NORCE skal lede digitaliseringssenteret Oceanopolis, som skal hjelpe små og mellomstore bedrifter i havnæringen å løse digitale utfordringer.

Publisert

Mange bedrifter ser ikke hva de kan bruke den digitale teknologien til. I Oceanopolis skal vi levere digital kompetanse og tjenester, kartlegge behov og løse utfordringer. Bedriftene kan teste ny digital teknologi før investering, og bli mer konkurransedyktige.

Oceanopolis er ett av Norges to utvalgte digitale innovasjonsnav i EUs program DIGITAL. Formålet med programmet er å bygge digital kapasitet og infrastruktur i hele Europa.

Regjeringen foreslår millionstøtte

Regjeringen foreslår nå å sette av 20 millioner kroner for 2024 til medfinansiering av de to innovasjonsnavenes innsats for å hjelpe bedrifter og offentlig sektor.

Innovasjonsnavene skal fokusere på innovative digitale teknologier, deriblant anvendt kunstig intelligens, og Oceanopolis spesielt mot havrelaterte næringer og kystsamfunn. Begge navene er satt sammen av solide fagmiljøer, med både forsknings- og næringsaktører.

Oceanopolis ledes av NORCE datterselskapet DIH Oceanopolis, og trekker inn ressurser fra forskningsinstituttet og andre partnere til fordel for norsk næringsliv og offentlige virksomheter. Det andre navet, Nemonoor, ledes av Digital Norway. Som Oceanopolis skal det se på mulighetene som åpner seg gjennom bruk av kunstig intelligens.

– Oceanopolis og Nemonoor har en viktig rolle med å sikre at små og mellomstore bedrifter, herunder mange hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunn, kan ta i bruk og realisere praktiske gevinster av digitalisering. Vi har ikke råd til at disse faller utenfor det digitale skiftet, sier daglig leder Stig Marthinsen i Oceanopolis.

NORCE har helt siden 2018 posisjonert seg inn mot å bli en nasjonal hub i det europeiske digitale nettverket.

– Det er gledelig at den nasjonale medfinansieringen nå er på plass. Målet vårt med satsningen er todelt, der det ene er å støtte små og mellomstore bedrifter og offentlige etater med å etablere prosjekter og bygge nettverk, og den andre målsettingen er å bli forskningspartner til samarbeidspartnerne. Vi mener at dette over tid vil skape et enda sterkere nettverk mellom oss og våre samarbeidspartnere, sier Thor Arne Håverstad, visekonsernsjef i NORCE.

Powered by Labrador CMS