Telekom:

Nye fiberlinjer vil gjøre det mer attraktivt for datasentre å etablere seg i Norden.

Nye fiberruter skal tiltrekke utenlandske investeringer til Norden

GlobalConnect har lansert et nordisk digitalt infrastrukturprosjekt for å gjøre det mer attraktivt for datasentre å etablere seg i regionen.

Etter å ha fullført det største nordiske digitale infrastrukturprosjektet på et tiår – en superfiberkabel mellom Luleå og Berlin som forbinder fastlands-Europa med Norden – tar GlobalConnect nå fatt på neste fase med å utvide og fremtidssikre sin digitale infrastruktur. Denne nettverksutvidelsen har som mål å møte den økende etterspørselen etter datakapasitet, delvis drevet av utviklingen innen kunstig intelligens, og for å imøtekomme Nordens fremvekst innen datasentre.

GlobalConnect planlegger å betydelig oppgradere og utvide fibernettet sitt med nye land- og sjøkabler i løpet av de kommende årene. Helsinki og omegn vil være det første området som kobles til flere nye fiberruter, totalt ca. 260 km nytt fibernett. Dette prosjektet har synergier til GlobalConnects pågående fiberutrulling i Finland, en investering på 500 millioner euro.

– Det er en økende etterspørsel etter datasentre, og alle ønsker å etablere seg i Norden. Mer enn halvparten av de globale datasenterinvesteringene i Europa forventes å strømme inn i Norden i de kommende årene, så regionen er raskt i ferd med å bli en ny global ‘hotspot’. Finland er en viktig del av dette. GlobalConnect er den eneste digitale infrastrukturleverandøren som driver sin egen infrastruktur i Norden og Nord-Tyskland, har vi en avgjørende rolle å spille for å støtte og forlenge datasenterboomen i flere tiår framover, sier Martin Lippert, CEO i GlobalConnect, i en pressemelding.

Gravearbeidet er planlagt å starte opp i den finske byen Espoo i april. I tillegg til å svare opp den betydelige etterspørselen etter etablering av datasentre vil det utvidede nettverket i Finland også gi fibertilgang til finske husholdninger og øke kapasiteten og redundansen for kommuner og bedrifter.

Med nordiske datasenterinvesteringer som vokser betydelig – anslagsvis 20 prosent årlig vekst – har GlobalConnect som mål å bygge mer enn 3000 km med ny fiber de neste årene. Nye ruter vil strekke seg til markeder som Baltikum, hvor tilsvarende digital infrastruktur mangler. Videre vil det eksisterende nettverket bli forbedret og utvidet til Sentral-Europa (Frankfurt, London, Amsterdam og Paris), som har fungert som den ledende globale datasenterregionen i årevis.

Sammen med dagens geopolitiske landskap har etterspørselen etter flere inn- og utreisepunkter fra regionen økt betydelig. Flere fiberruter gir fleksibiliteten til å omdirigere trafikken, og øker dermed regionens sikkerhet.

– Norden tilbyr naturlig kjøling, tilgang til grønn energi og en robust digital infrastruktur i dag. Den nåværende infrastrukturen vil imidlertid ikke møte fremtidig etterspørsel. Globale teknologiselskaper søker ulike ruter, høyere kapasitet og økt robusthet. Dette krever betydelige investeringer. Vi utforsker nye landveier, sjøkabler, forsterkede eksisterende ruter og betydelige kapasitets-, robusthets- og redundansforbedringer over hele Norden. Vi er forpliktet til å gjøre de nødvendige investeringene for å styrke vår posisjon som den foretrukne partneren for globale teknologiselskaper som ønsker å etablere seg. datasentre i Norden, understreker Lippert.

Powered by Labrador CMS