NOTE ser behov for ytterligere utvidelser og kjøper eiendommen dagens fabrikk ligger på i Torsby (vi beklager bildekvaliteten)
NOTE ser behov for ytterligere utvidelser og kjøper eiendommen dagens fabrikk ligger på i Torsby (vi beklager bildekvaliteten)

NOTE kjøper eiendom for fortsatt ekspansjon i Sverige

Kontraktprodusenten NOTE har avtalt med nåværende eiendomsbesitter å erverve fabrikken og omkringliggende grunn der NOTE Torsby driver sin virksomhet. Dette for å muliggjøre fremtidig utvidelse av virksomheten for å møte økende etterspørsel.

NOTE Torsby leier i dag eiendommen. Størrelsen på fabrikken utgjør om lag 7 000 kvadratmeter og ble utvidet så sent som i 2021. Selskapet har nå avtalt med nåværende eiendomsbesitter om å kjøpe fabrikken. Oppkjøpet omfatter også tomt på om lag 54.000 kvadratmeter, som muliggjør fortsatt utvidelse av virksomheten i Torsby. Kjøpesummen utgjør SEK 41,5 millioner og betalingen skjer kontant basert på NOTEs balanse.

– NOTE fortsetter å se økende etterspørsel fra sine kunder. Så sent som i 2021 ble fabrikken i Torsby utvidet med 2200 kvadratmeter, men vi ser allerede nå at vekstprognosen som lå til grunn for den utvidelsen er overskredet. Gjennom kjøpet av eiendommen forbereder vi oss på ytterligere utvidelse, sier Johannes Lind-Widestam, konsernsjef.

Avtalen er betinget av at bystyret godkjenner salget, noe som forventes å skje i løpet av uken som kommer.

Powered by Labrador CMS