NOTE:

ATM Electronics har hovedsete og elektronikkproduksjon i Sofia med elektromontasje i nærliggende Petrich.

Kjøper elektronikkprodusent i Bulgaria

Gjennom oppkjøp av alle aksjene i den bulgarske elektronikkprodusenten ATM Electronics, vil den svenske kontraktprodusenten NOTE ha to fabrikker i Øst-Europa.

I følge en melding fra NOTE har ATM Electronics fokus på langsiktige kundesamarbeid, høy kvalitet og god leveringspresisjon. Hovedvirksomheten i Sofia drives i moderne lokaler fullt tilrettelagt for elektronikkproduksjon. Elektromontasje utføres i store serier i nærliggende Petrich. Kundene består av store internasjonale industribedrifter samt lokale kunder.

Forretningsmodellen er i dag basert på bearbeiding av materialer (komponenter) som eies av kundene. Selskapets omsetning består derfor i all hovedsak av tjenester uten materialer. På årsbasis utgjør dette salget ca. 40 millioner kroner med en driftsmargin på ca. 8%.

NOTE forventer at etterspørselen etter elektronikkproduksjon i Europa vil fortsette å utvikle seg sterkt de neste årene. Selskapet ser derfor store muligheter for å øke betydelig, både gjennom ATM Electronics’ produksjon og ved å kunne øke kundetilbudet til også å inkludere komplette kretskort og sluttprodukter.

Kjøpesummen, etter fradrag for eksisterende gjeld, er på ca 36 millioner kroner. Antall ansatte er om lag 80.

Powered by Labrador CMS