Bedrift:

Adm. direktør Niels Pedersen (t.v.) i Blue Line A/S ønsker Lars Dammen velkommen i Blue Line Norge AS.

Blue Line utvider i Norden

Blue Line, leverandør av robuste IT-maskinvareløsninger for krevende miljøer, melder at de utvider sin tilstedeværelse i Norden med lanseringen av datterselskaper i Norge og Sverige. Denne strategiske utvidelsen markerer en betydningsfull milepæl for selskapet og vil styrke forbindelsen med kunder og samarbeidspartnere i disse regionene.

Om Blue Line

Blue Line utvikler, produserer og selger robuste IT-maskinvareløsninger for krevende miljøer. Produktene inkluderer blant annet industridatamaskiner og operatørpaneler som gjør det mulig å automatisere og optimalisere krevende arbeidsprosesser. Kunder over hele verden inkluderer ledende produsenter av medisiner, matvarer, apparater og maskiner.

Blue Lines produkter brukes blant annet i produksjonen av vaksiner, fruktbarhetsbehandling, utendørs betalingsautomater, produksjon av matvarer og avansert inspeksjon med bruk av kunstig intelligens.

I fjor flyttet Blue Line sitt hovedkontor til en ny lokasjon for å sikre kontinuerlig leveransesikkerhet, større lagerkapasitet og plass til flere ressurser innen FoU og administrasjon. Utvidelsen har skapt mulighet for ytterligere ekspansjon, blant annet med etablering av nye kontorer i Norge og Sverige. I tillegg har de utvidet organisasjonen i Danmark og samlet vil de intensivere kontakten med kunder og samarbeidspartnere i disse regionene.

Blue Line Norge AS ledes av Nils Olav Gjørvad og Lars Dammen, mens Lars Virdeby og Pontus Ericsson står i spissen for Blue Line Sweden AB. Disse datterselskapene ledes av svært erfarne medarbeidere med solid bransje- og nordisk samarbeidskunnskap, noe som vil bidra til en sterk lokal tilstedeværelse og forbedret kundeservice.

Blue Line er overbevist om at denne utvidelsen vil resultere i forbedret kundeservice og økt tilgjengelighet. Målet er å imøtekomme kundenes spesifikke behov og krav enda bedre og mer effektivt, og selskapet tror at de nye lokale kontorene vil bidra vesentlig til dette formålet.

– Blue Line’s DNA har alltid vært knyttet til et sterkt kundefokus, og med våre nye kontorer i Norge og Sverige har vi åpnet opp for muligheten til bedre å imøtekomme våre kunder innen noen av de voksende industri- og produktområdene. Derfor har aksjonærene og ledelsen besluttet å etablere nye kontorer i Norge og Sverige, noe som vil gi økt robusthet i forhold til den veksten vi forutsier for selskapet. Derved kan vi imøtekomme både våre nåværende og kommende kunders behov for stadig flere IT-maskinvareløsninger. Samtidig skaper vi rammene for en mer attraktiv arbeidsplass for stadig flere medarbeidere, sier Blue Line's administrerende direktør, Niels Pedersen i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS