Mønsterkort:

Confidee har truffet med timingen og gjør et godt startår med fokus på regulatorisk samsvar og transparent informasjonsflyt. F.v. Torger Edland, Guro Krossen og Vidar Olsen.
Confidee har truffet med timingen og gjør et godt startår med fokus på regulatorisk samsvar og transparent informasjonsflyt. F.v. Torger Edland, Guro Krossen og Vidar Olsen.

Confidee: Perfekt timing

Confidee gikk høyt ut for et år siden med lovnader om å endre industrien, med fokus på regulatoriske krav og sikre leveringskjeder.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet fikk mye gratis oppmerksomhet med sin hemmelighetsfulle «Watch us launch» kampanje mot slutten av 2022. – Hensikten var å gjøre en litt personlig vri – med glimt i øyet, kommenterer kommunikasjonssjef Guro Krossen. – Det ble mye gratis «snakk» av det, legger hun til. Først 2. januar i fjor slapp de nyheten om den nye mønsterkortleverandøren med en stamme av kjentfolk fra bransjen, spesielt tidligere Elmatica. Så har det vært litt stille en stund, rent bortsett fra noe juridisk «støy» som man vel kunne forvente, knyttet til overgangen fra nevnte firma.

Selektivt ut

Men det er ikke fordi Confidee har sittet på hendene eller har gått dårlig at det har vært stille. Tvert imot, ifølge salgssjef i Norge, Torger Edland. – I starten har vi gått veldig selektivt ut, og fokusert på få, men langsiktige og krevende kunder. Vi har nå rammeavtaler med de største leverandørene innen forsvarsindustrien i Norden, , forteller han. I tillegg har de avtaler med de største EMS-aktørene. – Vi har fått en god mottagelse, og det viser seg at timingen har vært særdeles god, poengterer han.

Frisk vekst

Det kan daglig leder Vidar Olsen skrive under på. – Omsetningen i det første driftsåret ble langt høyere enn vi la opp til – rundt 96-97 millioner kroner. Avslutningen på året var særdeles bra, og vi ligger an til en «frisk» vekst i 2024, sier han. – Det ligger noen usikkerheter i markedet i første halvår, ikke minst med tanke på renteutviklingen, men vi regner med et ekspansivt andre halvår, fastslår Olsen.

Konsolidering

Det siste året har vært brukt til å bygge opp selskapet, etablere en kundebase og ansette selgere i flere land. De har også etablert egne selskaper i 3 land. Videre har de fått på plass ISO 9001, AS 9120 (luftfart, romfart, forsvar) og jobber mot ISO 27001 (cybersikkerhet). På relativt kort tid har de vokst til 22 ansatte totalt. – Nå skal vi konsolidere og strømlinje bedrift og prosesser, så det blir ikke så mange nyansettelser i år, sier Olsen. – Vi har sådd mange frø i 2023.

Må fungere fra dag én

– Vi hadde ikke nok folk til å gå bredt ut i fjor. Derfor gikk vi mer selektivt til verks, og har kanskje ikke vært så synlig i Norge. Det gjelder for så vidt i alle land. Men som ny leverandør er det viktig at ting fungerer fra første dag. Vi ønsker dessuten å jobbe med partnere som er spesielt opptatt av å følge regulatoriske krav, forteller Olsen, som like fullt kunne registrere mer enn 100[VO1] kjøpende kunder første år – også det langt mer enn forventet.

Blanke ark

Confidee ble formelt etablert i juli 2022, men gikk «live» først i januar i fjor. – Vi har startet med blanke ark, og har vært helt åpne overfor kundene. Det har vært bra, og vi har møtt forståelse for at vi er «nye», sier Edland. – Vi har gjennomført revisjoner sammen med kundene, noe som har vært lærerikt og skapt tillit, fremholder han. – Vi har også fått nye kunder gjennom eksisterende kunder som har anbefalt oss, bedre enn det blir det ikke!

Regulatorisk fokus

Tilbake til den «regulatoriske» profilen: Folkene bak Confidee så angivelig store mangler i kunnskapen om regulatoriske krav i mønsterkortmarkedet. – Spesielt merket vi oss en avstand mellom de som sitter på kunnskapen og de som driver forretning, kommenterer Olsen. – Krav som tidligere var forbeholdt luftfarts- og forsvarsmarkedene er dessuten blitt viktigere i flere bransjer. For oss er det derfor essensielt å formidle kunnskapen fra produkteier og langt ned i leverandørkjeden, og helst heve nivået, påpeker han.

Samsvar og kunnskap

Olsen mener det er viktig å bygge compliance – samsvar – inn i hele organisasjonen. – Mange har en «compliance-avdeling», men informasjonen strømmer ikke alltid ned til riktig nivå hverken internt eller leveransekjeden. Leverandørene får ikke alltid den informasjonen de trenger.Compliance, deling og håndtering av data, samt risikovurderinger, er noe vi jobber med på bred basis, ikke minst gjennom samarbeid med FSi SFi (Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening, red. anm.), SOFF (Säkerhet och Försvarsföretagen), CenSec (Danmark) og DI Forsvar og Sikkerhed. Økt kunnskap er en fordel for alle: – Vi har hatt tilfeller der vi som PCB-partner, får «oppskriften» på hele produkter tilsendt, vi opptrer profesjonelt og har rutiner for å håndtere dette, men det er viktig at bransjen også forstår risikoen ved å dele alt. Det er kundens IP (Intellectual Property) det er snakk om, og store verdier..

Riktig info vs. mye info

Plikten til å undersøke samsvar med regler og forskrifter og sørge for riktig dokumentasjon er etter hvert blitt aktuelt for mange ulike produkter og markeder, ikke bare når det gjelder f.eks. eksport til visse land. Men fremfor å overlesse underleverandørene med store dokumenter, er det essensielt å sile informasjonen slik at riktig informasjon kommer frem. Ved å dele alt og tenke det er i samsvar med regelverket, kan man oppnå det motsatte og utgjør en trussel.

Solide investorer

Det koster å etablere et selskap som skal opp og gå så raskt, men Confidee-gründerne har skaffet solide investorer. De største er Frederik Selvaag gjennom Palomar AS, og Gjøvik-investorene Tord Linnerud og Steinar Nordengen. Som et funfact var Linnerud involvert i saneringen av den tidligere mønsterkortfabrikken Capinor i sin tid, og driver blant annet med elektronikkretur.

– Det handler om å sikre leveransekjeden og kundens data. Når vi snakker om å være transparent, er det i like stor grad i forhold til datasikkerhet, sporbarhet på alle endringer, dokumentasjon, sikring av data og adgangskontroll på ulike nivåer, som det er å være transparente og en partner ovenfor både kunder og leverandører. Sitat kan eventuelt passe bedre i neste avsnitt?

ID-løsning

Dette er noe av kjernen i Confidees IT-løsning, «ID», om vi har forstått det rett. All informasjon skal være transparent (og sikker) fra leverandør til kunde.Da Confidee ble etablert, kjørte vi «rethink» på absolutt alt, fremholder han. - Noe av det fine med å starte fra bunnen av og tenke nytt, er at man ikke har tidligere tekniske løsninger og kravspesifikasjoner å ta hensyn til. Dette gir en mulighet til å programmere moderne løsninger som faktisk løser utfordringene til industrien. Å flikke på gamle løsninger er både kostbart, veldig komplisert og vanskelig å få compliant.

Sertifisering viktig

Utviklingen av programvareløsningene har da også vært det som har kostet mest i oppstarten. Tre programmere arbeider på fulltid med ID-systemet. – Fordi en «transparent» løsning også kan bety sårbarheter, har det vært spesielt viktig for oss nettopp å bli sertifisert av en tredjepart, understreker Olsen.

Fabrikker

Når det gjelder fabrikker, har Confidee valgt ut et fåtall produsenter i Europa og Asia, og besøkt og gjort revisjon hos samtlige. – Vi har bevisst begrenset antallet, for å være sikker på at vi kan forsyne dem med tilstrekkelig jobber, sier Olsen. – Vi har lagt vekt på å ha jevnlige teams-møter med dem for å gjennomgå informasjon, priser, erfaringer med mer, poengterer han. – I tillegg har vi vært flinke til å involvere produsentene mer i kundenes prosjekter og forsyne dem med mest mulig informasjon om anvendelser, levetid, kvalitet med mer, forteller Edland. – Mer personlig kontakt bygger også tillit til at produsentene tør å være mer transparente, avslutter Olsen.

 

 

 

 

 

 

 

 Powered by Labrador CMS