Nytt selskap:

Ser mot smarte strømnett

Senseleq er et nytt joint-venture som retter seg mot nye målebehov i nye strømmnett.

Publisert Sist oppdatert

Senseleq springer ut fra et samarbeid mellom moderselskapene ELEQ og Danisense, og er etablert for å levere avanserte måleløsninger for overførings- og distribusjonsnett under overgangen fra tradisjonelle produksjonssystemer til hybride og eventuelt fullt fornybare teknologier.

- Kraftforsyningsbransjen er i endring verden over. Der hovedleverandørene tidligere var basert på kull, gass, olje og kjernekraft, er fornybare energikilder som vind og sol i ferd med å bli betydelige. Dette driver samtidig enorme endringer i alle elektriske industrier, inkludert nye utfordringer til strømkvalitet og målebehov, som krever en ny tilnærming til strømmålinger, sier adm. direktør i Senseleq, Loic Moreau.

Nederlandske ELEQ kan vise til en 75-årig historie innen måleteknologi for elforsyningen, mens danske Danisense er pionerèrer innen såkalte null-fluks strømtransformatorer, som skal gjøre det mulig å måle veksel- og likestrømmer på en enkel måte og med nøyaktighet ned til 1ppm.

Senseleqs egenutviklede Fluxgate-produkter for strømmålinger skal være egnet for måling av strømharmoniske opp til 50 kHz i kombinasjon med profesjonelle analysatorer for strømkvalitet. De skal også være egnet for ikke-invasive målinger av nettimpedanse i høyspenningsnett. Selskapets nøyaktige strømfølingstransdusere skal kunne detektere DC-komponenter og muliggjøre forbruksberegning og beskyttelse med kun en kjerne, heter det i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS