Kitron:

Sterk underliggende lønnsomhet, men reduserer årsprognosen

For første kvartal rapporterer Kitron i dag sterk underliggende lønnsomhet i et utfordrende marked. Det gjennomføres kostnadstiltak for å opprettholde driftsmarginer i tråd med selskapets strategiske mål.

Kitrons driftsinntekter for første kvartal var 173,9 millioner euro, sammenlignet med 190,6 millioner i fjor. Det var sterk vekst innenfor markedssektoren Forsvar/Luftfart, mens andre markedssektorer viste nedgang.

Driftsresultatet (EBIT) i første kvartal var 10,6 millioner euro, sammenlignet med 17,3 millioner i fjor. EBITDA ble 15,2 millioner euro, mot 21,4 millioner i fjor. Resultatet er påvirket av restruktureringskostnader på 4,8 millioner euro.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 6,1 prosent, inkludert restruktureringskostnadene, mot 9,1 prosent i fjor. Lønnsomheten justert for restruktureringskostnader var 8,8 prosent.

Ordrereserven endte på 445 millioner euro, en nedgang på 24 prosent sammenlignet med fjoråret og en nedgang på 10 prosent fra foregående kvartal.

– De nordiske og amerikanske enhetene viser positiv utvikling, hovedsakelig drevet av økt etterspørsel innen markedssektoren Forsvar/Luftfart, kommenterer Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, i en pressemelding torsdag morgen.

– De bredere markedsforholdene er imidlertid utfordrende, noe som gjør at vi reviderer inntektsutsiktene for hele året. En markedsopphenting som har gått langsommere enn ventet kombinert med vedvarende lagernedbygging hos kundene våre fører til denne justeringen. Disse utfordringene påvirker virksomhetene vår i Sentral- og Øst-Europa og i enda større grad i Kina. Til tross for denne motvinden ser vi tegn til bedring i enkelte markedssektorer når vi nærmer oss fjerde kvartal, fortsetter han.

Kostnadsjusterer

– Som svar på denne utviklingen gjennomfører vi en strategisk justering av kapasiteten vår og tilpasser den til den rådende etterspørselen for å styrke vår fremtidige effektivitet og konkurranseevne. Vi implementerer kostnadsinitiativer som forventes å redusere vår årlige kostnadsbase med rundt 12 millioner euro, og den fulle effekten vil begynne å bli realisert fra midten andre kvartal, sier Nilsson og fortsetter: – Vi er fortsatt fleksible og fullt forberedt på å gripe alle muligheter hvis markedsforholdene bedres raskere enn forventet.

– Selv om vi er fullt forpliktet til våre strategiske mål, erkjenner vi at kortsiktige svingninger rundt vårt marginmål på 9 prosent kan oppstå når vi tilpasser strategiene våre som respons på endrede markedsforhold.

Resultat etter skatt ble 6,5 millioner euro, mot 13,3 millioner i samme kvartal året før. Det tilsvarer et resultat per aksje på 0,03 euro, ned fra 0,07 i fjor.

Stabil arbeidskapital

Kontantstrøm fra driften i første kvartal var 8,5 millioner euro, sammenlignet med 10,5 millioner i første kvartal 2023.

Netto arbeidskapital var 196,9 millioner euro, en økning på 7,1 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Netto arbeidskapital i prosent av omsetningen var 28,0 prosent, mot 23,7 prosent i fjor.

Utsikter

For 2024 har Kitron tidligere indikert driftsinntekter mellom 700 og 800 millioner euro og et driftsresultat (EBIT) mellom 60 og 74 millioner euro. På grunn av de utfordrende markedsutsiktene forventer vi nå en omsetning mellom 660 og 710 millioner euro. Kostnadsinitiativer er implementert for å opprettholde driftsmarginer, og vi forventer et driftsresultat (EBIT) mellom 53 og 60 millioner euro, inkludert 4,8 millioner euro i restruktureringskostnader i første kvartal.

Kvartalsrapporten presenteres i dag kl. 08.30 av konsernsjef Peter Nilsson og finansdirektør Cathrin Nylander, og blir distribuert via webcast på følgende lenke: https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20240425_9

Powered by Labrador CMS