Kitron: Sterk etterspørsel og ordrereserve

Kitron rapporterer i dag resultater for første kvartal som viser svært sterk etterspørsel og rekordstor ordrereserve, men også inntektsbegrensninger på grunn av en utfordrende komponenttilgang.

Publisert Sist oppdatert

Kitrons driftsinntekter for første kvartal var 1 429 millioner kroner, mot 938 millioner kroner i fjor. Inntektsveksten reflekterer oppkjøpet av den danske EMS-leverandøren BB Electronics AS, som ble konsolidert med virkning fra 1. januar. Justert for dette var den organiske inntektsveksten 4 prosent. Etterspørselen er svært sterk, men inntektsveksten ble begrenset av den vedvarende komponentmangelen. Likevel var det sterk vekst innenfor markedssektoren Konnektivitet, noe som delvis gjenspeiler BB Electronics’ sterke posisjon innenfor denne sektoren.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 5,5 prosent i første kvartal, sammenlignet med 7,0 prosent i samme kvartal i fjor. EBIT-marginen i kvartalet er hovedsakelig påvirket av inntektsforsinkelser og ineffektivitet forårsaket av komponentsituasjonen, men økte energikostnader har også en negativ effekt.

Ordrereserven endte på 4 222 millioner kroner, en økning på 105 prosent sammenlignet med fjoråret. Dette er rekord og påvirket av oppkjøpet av BB Electronics, men selv uten BB Electronics var den organiske økningen av ordrereserve 53 prosent. Dette reflekterer en sterk total etterspørselssituasjon, men inkluderer også inntektsforsinkelser på grunn av komponentmangel.

– Svært sterk etterspørsel og oppkjøpet av BB Electronics førte til rekordhøy omsetning og ordrereserve i første kvartal, med klar margin. Imidlertid fortsetter situasjonen når det gjelder materialtilgang å begrense inntektsveksten og forårsake driftsmessig ineffektivitet. Gitt disse utfordringene er jeg fornøyd med at Kitron leverte et solid første kvartal, og jeg er optimistisk med tanke på resten av 2022, sier Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, i en kommentar.

Driftsresultatet (EBIT) i første kvartal ble 78,1 millioner kroner, mot 65,4 millioner i fjor. EBITDA var 116,2 millioner kroner, mot 90,2 millioner i fjor.

Resultat etter skatt ble 44,4 millioner kroner, mot 44,7 millioner i samme kvartal året før. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 0,23 kroner, ned fra 0,25 i fjor.

Nøkkeltall påvirket av begrensninger i forsyningskjeden

Kontantstrøm fra driften var negativ med 106,9 millioner kroner, sammenlignet med pluss 78,3 millioner kroner i første kvartal 2021.

Netto arbeidskapital var 1 709 millioner kroner, en økning på 65 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, delvis som følge av oppkjøpet av BB Electronics. Netto arbeidskapital i prosent av driftsinntektene var 29,2 prosent mot 27,9 prosent i fjor. Kapitalnøkkeltallene er sterkt påvirket av forsyningssituasjonen, med leveranser som blir avlyst og nye leveringsdatoer. Forsyningsbegrensningene er fortsatt vanskelige. Vårt fokus fremover er å balansere etterspørsel mot begrensningene i forsyningskjeden, omforme etterspørsel til leveranser og forbedre kontantstrømmen.

Utsikter

For 2022 forventer Kitron driftsinntekter mellom 5 200 og 5 800 millioner kroner, inkludert BB Electronics. Driftsresultatet (EBIT) forventes å bli mellom 330 og 430 millioner kroner. Veksten er drevet av markedssektorene Elektrifisering, Konnektivitet og Industri. For tiden hemmes veksten av forsyningssituasjonen, heter det slutt i pressemeldingen onsdag.

Powered by Labrador CMS