Kunstig intelligens

Kunstig intelligens skal bidra til at truede fuglearter ikke blir skadet av vindmøller.

Beskytter fugler mot kollisjon med vindmøller til havs

Med sikte på bruk ved vindmøller til havs har danske DHI A/S utviklet en banebrytende løsning for automatisk gjenkjenning av truede fuglearter basert på bruk av kunstig intelligens og avansert videoanalyse.

Publisert

DHI A/S har utviklet en ny, banebrytende løsning for automatisk gjenkjenning av truede fuglearter. MUSE AI er basert på kunstig intelligens og avansert videoanalyse og gjør det mulig å redusere hastigheten på vindturbiner når spesielle fuglearter passerer. Resultatet er optimal kapasitetsutnyttelse kombinert med høy beskyttelse av fugler mot kollisjon med havvindmøller, skriver elek-data.dk.

DHIs MUSE-system er allerede kjent over hele verden som en ledende løsning for fugleovervåking i havvindparker, og DHI har implementert systemet i Europa, Nord-Amerika og Asia. MUSE integreres med havvindparkens kontrollsystem og reduserer faren for kollisjoner for fugler. Nå utvides løsningen med artsgjenkjenning basert på kunstig intelligens (KI), som automatiserer prosessen og gjør det mulig å redusere hastigheten på rotorbladene når enkelte fuglearter flyr gjennom parken.

KI-basert artsgjenkjenning muliggjør stenging av individuelle havvindmøller.

Løsningen skal gi svært presis artsgjenkjenning, og algoritmene beregner fuglenes flyvei gjennom havvindparken. Den automatiske avstengningen kan derfor begrenses til enkeltturbiner, slik at den energiproduksjonen maksimeres.

– MUSE AI er et sterkt eksempel på hvordan vi med dansk innovasjon og 30 års erfaring innen havvind sikrer mer bærekraftig energi og samtidig beskytter biologisk mangfold. Bærekraftig utvikling er kjernen i vår virksomhet i DHI, og vi er stolte over å kunne bringe MUSE AI til markedet og dermed bidra til å akselerere utviklingen av offshore vindenergi, som er så avgjørende for den grønne omstillingen, forklarer Mikael Kamp. Sørensen, konserndirektør for energi og havner i DHI.

MUSE AI har blitt intensivt testet ved DHIs testanlegg i Danmark, som også skal fungere som et demonstrasjonssenter for MUSE AI i kjølvannet av lanseringen.

DHI har også kontorer i Oslo og Trondheim.

Mer om løsningen: www.dhigroup.com/business-applications/dhi-muse

Powered by Labrador CMS