DNV:

Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå Group. og Geir Fuglerud, administrerende direktør i Supply Chain & Product Assurance i DNV.

Bygger et kraftsenter innen akvakultur med kjøp av Åkerblå Group

DNV har inngått en avtale om å kjøpe Åkerblå Group, et ledende norsk selskap innen havhelse, for å styrke sin tjenesteportefølje innen akvakultur og offshore fornybar energi i Europa.

Publisert Sist oppdatert

Åkerblå Group er en kunnskapsbedrift som bistår kunder med bærekraftig operasjoner i havrommet gjennom tverrfaglig ekspertise innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester. Selskapet har kontorer og laboratorier i Norge, Storbritannia, Island og Litauen.

– Denne avtalen er svært viktig for DNVs satsning på kunnskapsdrevne løsninger innen akvakultur. Åkerblå Group komplementerer mange av våre tjenester og tilfører DNV betydelig ny ekspertise innen biovitenskap. Vi ser fram til å sammen kunne skape økt verdi for våre kunder innen akvakultur og fornybar energi offshore både i og utenfor Europa, sier Remi Eriksen, konsernsjef i DNV.

Åkerblå Group har i overkant av 300 ansatte i Norge, Storbritannia, Island og Litauen, og inkluderer seks selskaper: Åkerblå, et ledende kunnskapsbasert selskap innen marin helse; Kystplan, spesialist på byggeprosjekter i kystsonen; Skandinavisk naturovervåkning, en tilbyder av overvåkning av økosystemer i ferskvann med fokus på laksepopulasjoner; Ocean Ecology, tilbyder av marine økologiske undersøkelser og konsulenttjenester for prosjekter i kyst- og offshoremiljøer; Blár Akur, tjenestetilbyder innen fiskehelse for sjø- og landbaserte oppdrettsanlegg på Island, og Rådgivende Biologer, tjenestetilbyder innen akvatisk biologi (organismer og økosystemer i vannmiljøer) med spisskompetanse på vannkvalitet, ferskvannsøkologi og fiskebiologi.

– Akvakultur er den raskest voksende sektoren innen matproduksjon og vil spille en avgjørende rolle for å møte den økende globale etterspørselen etter proteiner. DNV tilbyr allerede en rekke tjenester til akvakulturnæringen, hovedsakelig innen infrastruktur, forsyningskjeder, sertifisering av styringssystemer og digitalisering. Ved å kombinere disse aktivitetene med den verdensledende kompetansen som Åkerblå Group besitter innen fiskehelse og biologisk mangfold, skaper vi et kraftsenter innen akvakultur som kan støtte bedrifter på alle nivåer. Vi ser frem til å samarbeide med svært dyktige kolleger fra Åkerblå Group, sier Geir Fuglerud, administrerende direktør, Supply Chain & Product Assurance i DNV.

– Åkerblå Group og DNV er begge lidenskapelig opptatt av bærekraftig vekst innen akvakultur. Med nytt eierskap får Åkerblå Group betydelig støtte for ambisjonene om global vekst. Begge selskaper etterstreber høyeste kvalitet i alt vi gjør og er drevet av kunnskaps- og vitenskapsbaserte fremskritt. Jeg ser frem til den positive endringen vi kan oppnå sammen for våre kunder, våre ansatte og bransjen som helhet, sier Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå Group.

Powered by Labrador CMS