MARITIM ELEKTRONIKK

Ketil Horn, senior salgsingeniør og Terje Pettersen, utviklingsingeniør elektronikk ved det fire meter dype bassenget de fikk bygget i lokalene på Rud. Bassenget brukes til diverse tester av instrumentene.
Ketil Horn, senior salgsingeniør og Terje Pettersen, utviklingsingeniør elektronikk ved det fire meter dype bassenget de fikk bygget i lokalene på Rud. Bassenget brukes til diverse tester av instrumentene.

Ledende på bølge- og havstrømsmåling

Det er ikke sikkert at Nortek sine instrumenter kan redde havet, men de bidrar i hvertfall til at man forstår mer om hva som skjer på og under havoverflaten.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har alltid hatt et tett forhold til forskning, det er dette som driver behovet for nyutvikling. Teknologien har hele veien blitt drevet frem som et ønske fra forskningsbransjen, og det var på mange måter slik Nortek ble startet. Det var for eksempel Havforskningsinstituttet i Bergen som satte mye av premissene for utviklingen av kombinasjonen av strøm- og biomassemålinger (ekkolodd). Dessuten, med den gode kontakten vi har med disse miljøene får vi også tidlig tilgang til hva det er behov for fremover, sier Ketil Horn, senior salgsingeniør i Nortek AS på Rud i Bærum.

Dopplerprinsipp

Klar for levering: Instrumentet heter Signature55, som kan brukes frittstående og i online-applikasjoner. Den måler og leverer profiler av undervannsstrømmer ned til mer enn 1000 meter.
Klar for levering: Instrumentet heter Signature55, som kan brukes frittstående og i online-applikasjoner. Den måler og leverer profiler av undervannsstrømmer ned til mer enn 1000 meter.

I lokalene designer, utvikler og produserer Nortek vitenskapelige instrumenter som bruker Doppler- prinsippet på undervannsakustikk for å måle vann i bevegelse, som strømmer og bølger i havet. Eller sagt enklere: Teknologi som måler hvordan vannet i hav, innsjøer og elver beveger seg.

Var først

Nortek var først i verden til å utvikle teknologi for kombinerte strøm- og bølgemålinger. Dette ble gjort i samarbeid med NTNU. På samme måte la Havforskningsinstituttet mye av premissene for det de ønsket seg i forbindelse med samtidige målinger av havstrømmer og biomasse. Slike målinger er for eksempel vesentlige for forståelsen av krillforekomster i Antarktis. Det er en trend å måle turbulens i havet – ikke minst når vindturbiner skal settes på sandbunn, forklarer Horn. – Da trengs det måling med høyere frekvens, og vi har utviklet ADCP-teknologien til å kunne måle opptil 16 ganger i sekundet, noe ingen av våre konkurrenter klarer per i dag.

Se video om hvordan forskere bruker en strømmåler for å kartlegge bestanden av krill i Antarktis: https://www.nortekgroup.com/knowledge-center/video/an-adcp-combining-current-and-biomass-measurements-gives-unprecedented-insight-into-ocean-resources

Tradisjonell elektronikk

Utviklingsingeniør Terje Pettersen forklarer at elektronikken i seg selv er variert, med en blanding av tradisjonell og ny elektronikk. – Det er mest standardkomponenter vi arbeider med, siden vi egentlig ikke trenger prosesser på mer enn 1 MHz. Men selv om det er vanskelig med komponenter nå kan vi likevel levere i løpet av fire uker, sier han. En av grunnene til at de klarer det, er at det sjelden er snakk om store volum, og at teamet i Nortek har jobbet hardt for å tilpasse seg situasjonen.

Det grønne skiftet

– Vi er absolutt knyttet til det grønne skiftet, siden våre instrumenter er med på å avdekke hva som skjer i hav og sjø, sier Ketil Horn. – Det handler om prosjekter som involverer blant annet utnyttelse av krill, havvind og klimaforskning. Norteks teknologi er også sentral i tildeling av konsesjonstildelinger og operativ drift av oppdrettsanlegg.

Variert

– Her har vi hele kjeden under ett tak, noe som både betyr varierte oppgaver og at vi hele tiden lærer samspillet mellom produkt, applikasjon og kunder, forklarer Horn. – Det er også flere fagfelt på samme sted, og i tillegg er det 16 forskjellige nasjonaliteter som jobber i Nortek-systemet.

Send søknad

I skrivende stund er det to stillinger tilgjengelig i Nortek, men Horn presiserer at det er bare å sende en åpen søknad, og særlig kvinner må gjerne søke. Og det skal heller ikke glemmes at selskapet er med i en større internasjonal gruppe, General Oceans, der Atle Lohrmann – Norteks gründer – var en av initiativtakerne. I denne gruppen er det i dag fire selskaper: Nortek, med hovedkontor i Norge og kontorer i ytterligere syv land, Reach Robotics (Australia), Strategic Robotic Systems (USA) og Tritech (Storbritannia). – Det betyr at i tillegg til mange karrieremuligheter, har vi også mange fagområder som arbeider hos oss – ikke minst oseanografer i tillegg til forskjellige ingeniørfelt.

Video: Se hvordan en DVL blir brukt til undervannsnavigasjon på ROVer og AUVer:
https://www.nortekgroup.com/knowledge-center/video/500-khz-dvl

Undervannsnavigasjon

I tillegg til de «tradisjonelle» instrumentene – som for øvrig er i stort antall og med forskjellige spesifikasjoner, er den nye Nucleus1000 et instrument som samler en komplett serie med høyspesifikasjonssensorer i én kombinert navigasjonspakke. Her er alt som kreves for navigasjonskontroll allerede forhåndsintegrert. Nucleus1000 er en DVL (Doppler Velocity Log) som måler hastighet over havbunn og gjennom vann ved bruk av både bunn- og vannsporingsmodus, en høydemåler, en trykksensor, en temperatursensor og en AHRS (som omfatter et magnetometer/akselerometer og et gyroskop).

Et typisk bruksområde er dokking av autonome undervannsfarkoster (UAV), for eksempel når UAVen skal til en ladestasjon under vann. Dette er også det minste instrumentet de har utviklet, og i følge utviklerne regner de med at det ikke blir laget noe som er mindre enn dette. Årsaken er naturlig nok at det må være tilstrekkelig plass til batteripakken.

Utviklingsingeniør Terje Pettersen forteller at det var masse som skulle integreres i dette produktet. I tillegg til å veie minst mulig, måtte sensorene ikke påvirkes av støy fra for eksempel trustere og bobler i vannet som imploderer. Når instrumentet selv bruker «lydbølger», skjønner man jo noe av problematikken.

Ved å kombinere alle disse sensorene har de også redusert behovet for flere strømforsyninger, kommunikasjonsstrømmer og mekanisk integrering, noe som forenkler kjøretøyets navigasjons- og kontrollsystem.

Powered by Labrador CMS