HAVBRUK

Vegard Brekke Løvvig (t.v.) og Thomas Wiig med det nyutviklede fastkameraet for landbasert oppdrett, med mulighet for integrert LED-ring (også egenutviklet) for ekstra belysning. – Mens «vanlige» kamera har store utfordringer med turbiditet (sikt, red. anm.) i vann, er dette kameraet spesialutviklet for å få bedre bilder, forteller de to. Løsningen inngår i en lang rekke produkter, fra merd til kontrollrom.
Vegard Brekke Løvvig (t.v.) og Thomas Wiig med det nyutviklede fastkameraet for landbasert oppdrett, med mulighet for integrert LED-ring (også egenutviklet) for ekstra belysning. – Mens «vanlige» kamera har store utfordringer med turbiditet (sikt, red. anm.) i vann, er dette kameraet spesialutviklet for å få bedre bilder, forteller de to. Løsningen inngår i en lang rekke produkter, fra merd til kontrollrom.

Økt profesjonalisering

Publisert

Ønske om bedre kontroll og mer automatisering driver en økt profesjonalisering av havbruksnæringen. ScaleAQ bidrar med teknologi og løsninger fra not til kontrollrom.

– Vi er vitne til en stor profesjonalisering av bransjen, sier teknisk direktør for mekatronikk i ScaleAQ, Thomas Wiig. Mer kontroll og mindre tilfeldigheter er nødvendig for å bygge opp en bærekraftig næring. Innhenting og analyse av produksjonsdata kan bidra til å gjenskape gode resultater, mens automatisering av ulike prosesser både øker lønnsomheten og bedrer fiskevelferden.

Oversiktsbilde havbruksystem.
Oversiktsbilde havbruksystem.

Hele syklusen

ScaleAQ er en av bedriftene som har vært med lengst og som ligger lengst fremme når det gjelder leveranser til havbruksnæringen. – Vi ønsker å være med i hele syklusen, fra selve merden og alt som hører til, slik som kamera, lys, sensorer, håndtering av død fisk mm., til flåten der alt styres fra. I tillegg går trenden mot helt ubemannede systemer som styres fra et sentralt kontrollrom, forklarer Wiig.

Selskapet har sin hovedaktivitet innen sjøbaserte anlegg, men erfarer at landbasert oppdrett vokser.

Automatisering

Bare en «enkel» ting som fôring er gjenstand for stadig mer automatisering. – Over tid kan vi analysere når det er optimalt å fôre fisken, og under fôringen kan vi telle pellets som går igjennom merden, og vurdere når fisken begynner å bli mett, forklarer sivilingeniør i elektronikk Vegard Brekke Løvvig.

Krevende vekst

Det forventes en økning i lakseproduksjonen på 4-5 ganger dagens nivå frem mot 2050 for å møte verdens behov for bærekraftig protein. – En ting som begrenser veksten, er tilgang på areal. Det betyr at produksjonen enten må på land eller lenger ut i havet, sier Wiig. Skal anleggene lenger ut, må mer av styringen foregå fra land. Samtidig øker behovet for overvåkning. – Sensorikken har utviklet seg fra å dekke enkeltverdier til å skulle dekke alt som skjer i merden, understreker han. Kontekst data er vel så viktig som selve parameteren en ønsker å måle. Det betyr smartere systemer – og mer elektronikk.

Egen elektronikk

Mye av elektronikken lager selskapet selv, inkludert kretskort. – I mange tilfeller er det vanskelig å plukke «hyllevarer» basert på de kravene vi har til funksjon, formfaktor og robusthet, forklarer Løvvig, og trekker frem designeksempler som LED-belysning, kamerasystemer, sensorløsninger og styringsmoduler som er utviklet innomhus.

I optikklaben testes den nye kameraplattformen, som har fått et eget bærerkort for å kunne integrere ulike sensorer, eller motorstyring der det er ønskelig med panorering. Lysfølsomheten i kameraet er essensiell for å kunne få med seg detaljer i dypet av en fiskemerd.
I optikklaben testes den nye kameraplattformen, som har fått et eget bærerkort for å kunne integrere ulike sensorer, eller motorstyring der det er ønskelig med panorering. Lysfølsomheten i kameraet er essensiell for å kunne få med seg detaljer i dypet av en fiskemerd.

Nytt undervannskamera

I disse dager lanserer selskapet et helt nytt undervannskamera, beregnet for fast montasje i landbaserte anlegg. – Hele kameraplattformen har vi selv bygget opp fra bunn, bestående av selve bildesensorkortet og et bærerkort med ulike funksjonsmuligheter, slik som PoE, TPM 2.0, IMU (Inertial measurement unit) med mer. Også programvare og fastvare er utviklet internt, fremholder Løvvig.

Verdensledende

– ScaleAQ har i nesten 20 år vært verdensledende innenfor undervannskamera til havbruksnæringen, sier Wiig. Konkurransen blir hardere og hardere år for år, derfor må vi også kontinuerlig videreutvikle oss for å beholde fortrinnet.. Han viser også til at stadig flere ønsker å bruke kamera i styrings- og automatiseringsoppgaver innenfor havbruk, noe som setter større krav til funksjonalitet og fleksibilitet enn tidligere. – Kameraplattformen som vi nå har tatt frem vil kunne ha store muligheter i flere ulike produkter, avhengig av anvendelse, mener han. Ifølge Løvvig er løsningen gjort mulig gjennom egen spisskompetanse på viktige felter som elektronikk, programvare, mekanikk og optikk. – Det betyr også at vi er i stand til å velge den rette bildebrikken så snart den kommer på markedet, understreker han.

ScaleAQ har et bredt spekter av løsninger for havbruksnæringen. Her viser Vegard Brekke Løvvig frem en prototype av et overflatekamera med pan/tilt-funksjon for merder på eksponerte lokasjoner. – Det er ekstreme krav til robusthet for et slikt produkt, sier han.
ScaleAQ har et bredt spekter av løsninger for havbruksnæringen. Her viser Vegard Brekke Løvvig frem en prototype av et overflatekamera med pan/tilt-funksjon for merder på eksponerte lokasjoner. – Det er ekstreme krav til robusthet for et slikt produkt, sier han.

Avansert IoT

Den nyeste kameraplattformen skal være så mye som 4 ganger mer lysfølsom enn sin forgjenger. I tillegg vil den få en viktig rolle som «sensorplattform». – I praksis snakker vi om en avansert IoT-enhet, som kan samle inn en rekke ulike sanntidsdata og videresende dem til skyen, sier Løvvig. – Det ser ut som brukerne ønsker stadig flere sensormuligheter, supplerer Wiig.

Samspill

Som man kan forstå, er de fleste utviklingsprosjektene hos ScaleAQ tverrfaglige, og krever samspill mellom svært ulike disipliner innen mekatronikk og ikke minst bransjekunnskap. – Vi er avhengige av spisskompetanse i alle ledd. For eksempel har vi ekstreme krav til robusthet. Produktene skal stå ute i all slags vær, i bølger og saltvann i lange tider, og mekanikken må tåle dette, uten at det går ut over funksjonaliteten, sier Wiig.

Løser komponentproblemene

Tett samarbeid mellom de ulike fagdisipliner gjør det også mulig å være fleksible, og i verste fall kunne takle endringer underveis i utviklingsprosessen. Det kommer godt med, ikke minst i en hverdag med varierende komponenttilgang. – Det er noe som har skapt utfordringer, spesielt på eldre kretskort, men til nå har vi løst det greit, kommenterer Løvvig. Noe forsinkelser har komponentmangelen skapt, men det verste er likevel prisøkningene mange komponenter har vært utsatt for, ifølge Løvvig. I nyere design har man imidlertid tatt høyde for dette ved å sikre komponentene tidligere.

Spennende

ScaleAQ

ScaleAQ er en ledende global leverandør til havbruksnæringen. Selskapet omsatte i 2021 for 2,7 milliarder og har drøyt 800 ansatte fordelt på kontorer i 9 land. De leverte sin første merd i 1980 og har i dag en bred portefølje av produkter og tjenester til oppdrett på sjø og land

– Det er en spennende bransje, med stor variasjon mellom de ulike produktene. Samtidig dreier det seg om håndtering av levende fisk. Hensyn til fiskens biologi ligger i bunn av alt vi gjør, understreker Løvvig. – Vi jobber innenfor et felt som er svært konkurranseutsatt, men det er også en bransje som ønsker vekst, og det er alltid muligheter for flere gode ideer og ny teknologi, avslutter han.

Powered by Labrador CMS