Havvind:

Ian Thom (t.v.), konsernsjef i Energia Group, og Olav Hetland, konsernsjef i Vårgrønn.

Inngår samarbeid om irsk havvind

Vårgrønn og Energia Renewables har inngått partnerskap for å videreutvikle havvindprosjekter i Irland. Meningen er å levere opptil 1.8 GW ny kapasitet innen 2030.

Publisert Sist oppdatert

Havvindselskapet Vårgrønn, et joint venture mellom Plenitude (Eni) og HitecVision, og det irske fornybarfokuserte energiselskapet Energia Group kunngjør et partnerskap for å utvikle havvindprosjekter som kan bidra til den irske regjeringens mål om minst 5 GW ny havvind innen 2030, og deres videre ambisjon utover dette.

Partnerskapet vil i første omgang fokusere på Irlands sør- og østkyst, hvor Energia Renewables allerede har fullført omfattende utviklingsarbeid de siste fire årene på et anlegg i det Nord-Keltiske hav (med kapasitet på opptil 900 MW) og et anlegg i Sør-Irskesjøen (med kapasitet på opptil 900 MW). På begge områdene er det gjennomført havbunnundersøkelser, samlet inn nesten tre år med data om fugl og pattedyr, og detaljerte forberedelser til miljøkonsekvensutredningene er igangsatt. Programmer for dialog med lokale fiskerier og lokalsamfunn er også på plass. Disses forberedelsene posisjonerer begge prosjektene til å kunne være i drift innen 2030, gitt nødvendige rammebetingelser fra den irske regjeringen.

Satser stort

Vårgrønn har i dag en andel på 20 prosent i verdens største havvindpark under utbygging, Dogger Bank i Storbritannia (3.6 GW installert kapasitet), og har fått eksklusivitet for å utvikle opptil 1.9 GW flytende havvind i Skottland sammen med partneren Flotation Energy. Vårgrønn søker også om å utvikle flytende og bunnfaste havvindprosjekter i Norge sammen med partnere. I Baltikum leder Vårgrønn et samarbeid med European Energy opp mot de kommende auksjonsrundene i Litauen, Latvia og Estland.

Joint venture-kunngjøringen mellom Vårgrønn og Energia Renewables følger Irlands første havvindauksjon i juni under den nye Offshore Renewable Electricity Support Scheme (ORESS).

Irland har i dag 25 MW havvindkapasitet installert og har som mål å ha en kapasitet på minst 37 GW innen 2050.

Powered by Labrador CMS