EC Konferansen:

Med bærekraft som tema

Aktivitetsnivået hos Electronics Coast i Horten har økt kraftig den siste tiden. Den 9. mars inviterer de til en hel dag med bærekraft i sentrum. Et tema «alle» bedrifter må forholde seg til.

Publisert

Electronic Coast med Linn Fagerberg i spissen, startet Team Bærekraft i oktober i fjor. Bakgrunnen var nye krav som betyr at i utgangspunktet må børsnoterte bedrifter møte såkalte ESG-krav. Environmental, Social and Governance (ESG) er finansbransjens standard for å måle hvor bærekraftig et selskap er. Formålet med ESG er å gjøre det lettere for investorer å finne bærekraftige selskaper å investere i.

Standarden gjør det mulig å kartlegge og sammenligne selskaper basert på bærekraftskriterier. Tidligere har investorer hovedsakelig vurdert selskaper ut ifra et økonomisk perspektiv, men i senere tid har det blitt stadig viktigere å inkludere miljøaspektet.

Vil også berører mindre bedrifter

Og det vi ikke skal glemme at underleverandører til børsnoterte selskaper også må ha disse tingene i orden. Derfor er det kanskje ikke så rart at interessen har vært stor. Linn Fagerberg kan fortelle at de hadde tenkt å ha team-møter en gang i kvartalet. Tilbakemeldinger fra medlemmer og bedrifter er at de gjerne vil ha det mye oftere enn det. Innovasjon Norge er også med på dette løpet og vil tilby starthjelp for interesserte bedrifter.

Første årskonferanse

Når klyngen nå bestemte seg for å arrangere en årskonferanse, ble det derfor naturlig at den første skulle handle om bærekraft. Konferansen «Bærekraftig omstilling» er åpen for alle, der medlemsbedrifter slipper inn gratis og ikke-medlemmer betaler en beskjeden avgift per deltaker.

Foredragsholdere

Blant de som skal holde foredrag, finner vi:

Ola Elvestuen, tidligere klima- og miljøminister (v)

Liv Monica Stubholt fra Advokatfirmaet Selmer, som er aktiv i både energi- og havbrukssektoren og har bakgrunn fra bla. olje- og energidepartementet.

Jan Pedersen som etter 30 år som Senior Technical Advisor i Elmatica gikk over til stillingen som Director of Technology i selskapet NCAB Group. Jan har også en lederposisjon i IPC som er verdens ledende standardiseringsorgan for den globale elektronikkindustrien. Både i IPC og i NCAB er bærekraft en forutsetning for videre utvikling.

Petter Aasen, rektor på Universitetet i Sørøst-Norge som har vært med i prosessen fra det var Høgskolen i Vestfold, fusjon med Buskerud og etter hvert Telemark, før det hele gikk over til å bli et felles universitet med 8 campus.

Bård Stranheim, dagens konferansier og daglig leder av teknologi- og industriklyngen Powered of Telemark. De har satt seg det hårete målet om å skape verdens første klimapositive industri!

Daryl Powell, forskningsleder og sjefsforsker i SINTEF Manufacturing som har en over middels interesse for lean og digitalisering, og som i tillegg er førsteamanuensis II ved USN.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Powered by Labrador CMS