Egenmedisin:

De tekniske installasjonene som har gjort bygningen til en energivinner inkluderer en solcellepark på taket med en samlet effekt på 100 kWp.

Gjør egne kontorer til minikraftverk

Energistyringsselskapet Eaton har ved hjelp av solcelleanlegg med tilknyttede elbilladere og energilagring bygget om et av innovasjonshovedkontorene sine til et toppmoderne energiknutepunkt.

Eatons «Buildings as a Grid»-tilnærming, som går ut på å kombinere lokal energiproduksjon, energilagring og intelligent kontroll for å gi maksimal nytte av bygninger energisystemer, begynner å bli et velkjent begrep i energibransjen. Nå har energistyringsselskapet tatt sin egen medisin og tatt i bruk samme teknologi for sitt eget hovedkontor for elbilinnovasjon og -forskning i Lausanne i Sveits.

Ombyggingen, som var ferdig i juli 2022, har nå levert data i snart et års tid. Eaton har derfor fått samlet inn en viss informasjonsmengde om installasjonenes prestasjoner. Resultatene viser store innsparelser på strømregningen, og det i en vinter med rekordhøye strømpriser også på kontinentet. I tillegg har de redusert sitt karbonutslipp med ett tonn i måneden.

– Vi jobber daglig med «Buildings as a grid»-teknologi for kundene våre, og fant ut at det var på tide å gjøre noe med våre egne bygninger. Vi gikk derfor i gang med et fullt løp for lokasjonen vår i Lausanne, og har oppnådd enestående resultater, sier Fabrice Roudet.

Roudet jobber som leder for Energiomstilling i Eaton i EMEA-regionen, og forteller om en månedlig strømreduksjon på 60 prosent, noe som igjen tar et jafs av karbonforbruket.

– Vi tar dermed et stort steg i retning Eatons bærekraftsmål om å redusere klimaavtrykket vårt ned mot null, legger han til.

Overskuddsstrømmen lagres på et batteri med kapasitet på 21 kWh.

Dirigerer strømmen automatisk

Bygningen det er snakk om er på drøye 1600 kvadratmeter og huser, i tillegg til Eaton-kontorene, både en barnehage, en butikk og et underjordisk parkeringshus. De tekniske installasjonene som har gjort bygningen til en energivinner inkluderer en solcellepark på taket med en samlet effekt på 100 kWp, et batteri med kapasitet på 21 kWh, samt 17 elbilladere koblet direkte til installasjonene.

Ved hjelp av et avansert og automatisert energihåndteringssystem optimaliseres bruk av solenergien fra solcelleparken. Kraftige algoritmer dirigerer strømmen automatisk dit behovet er størst, enten det er til et antall elbiler som står til lading eller til andre elektropunkter i bygningen.

Eventuell overskuddsstrøm lagres i batteriet og tas automatisk i bruk når etterspørselen og strømprisen er på sitt høyeste. Overskuddsstrømmen kan alternativt tilbakeføres til strømnettet ved at den kjøpes tilbake, slik at bygningen reduserer strømregningen ytterligere.

17 elbilladere er koblet direkte til installasjonene.

Digital tvilling

Før energiprosjektet gikk i gang, stod det klart for Eaton at bygningen også måtte gjøres mest mulig energieffektiv for å lykkes som et energiknutepunkt. Eaton ba derfor sin nye partner, bygningsanalysefirmaet IES, om å utvikle en digital tvilling av bygningen for å undersøke infrastrukturen og identifisere energityver.

Den digitale tvillingen viste hvordan byggets energi- og karbonutslipp kunne reduseres med ytterligere 30 prosent med konkrete tiltak som solavskjerming for å få ned kjølekostnader i sommerhalvåret.

– Digitale tvillinger er helt sentralt i samarbeidet vårt med Eaton fordi de oppfører seg som selve bygningene, og oversetter data til viktig informasjon for å kunne ta gode beslutninger, sier Richard Fletcher, Chief Revenue Officer i IES.

Powered by Labrador CMS