Elektrisk varetransport

ABB leverer ladeinfrastruktur for elektriske lastebiler til ASKOs hovedlager i Vestby.
ABB leverer ladeinfrastruktur for elektriske lastebiler til ASKOs hovedlager i Vestby.

Skal levere ladeinfrastruktur til Europas største elektriske depot

ASKO vil snart ha Europas største elektriske depot for lastebiler i Vestby. Ladeinfrastrukturen skal leveres av ABB E-mobility.

ASKO på Vestby vil ha 126 elektriske lastebiler i drift på lokasjonen i 2026. Det betyr et utslippskutt fra ASKOs egne lastebiler i 2026 på 6250 tonn CO2. Det tilsvarer å fjerne over 3000 fossilbiler fra veiene.

ABB E-mobility og ASKO har inngått avtale om leveranse av ladeinfrastruktur til ASKO på Vestby. Leveransen består av 58 ladepunkter, med ytelse fra 90 kW til 350 kW. Ladeanlegget består av ABB E-mobilitys ladere HVC-360 (Heavy Vehicle Charging) som lanseres neste år, samt Terra HP (THP-350) og Terra 184. Når anlegget står ferdig i første kvartal 2023 vil det sannsynligvis være det største elektriske lastebildepotet av sitt slag i Europa.

126 elektriske lastebiler

ASKO på Vestby er Norges største distribusjonsnettverk for matlevering med 900 ansatte. Som en av Norges største transportbedrifter med 700 lastebiler daglig på veien har ASKO i Norge satt seg som mål å ha nullutslippsdistribusjon i 2026.

– Det er flere fordeler ved å konvertere til elektriske lastebiler. Den mest åpenbare er klima- og miljøhensynet med reduserte utslipp og mindre støy ved leveranse av varer i bysentrum og tettbygde strøk, sier Lars Erik Olsen, daglig leder hos ASKO Bygg Vestby.

Ifølge Olsen vil lokasjon Vestby ha totalt 40 elektriske lastebiler etter nyttår. Frem mot 2026 skal dette tallet opp til 126.

– Veksten i elektriske lastebiler vil øke reduksjonen i CO2-utslipp fra 1750 tonn etter årsskiftet til over 6250 tonn per år i 2026, kun for denne lokasjonen. Andre fordeler, som veier tungt for omleggingen til en elektrisk kjøretøypark, er besparelsen i drivstoffkostnader, bedre sjåførergonomi og lavere støynivå i førerhytta.

Dynamisk lastbalansering

Total kapasitet fra ladeanlegget er 5,5 MW. For å unngå overbelastning av trafoene i nettstasjonen er installasjonen utstyrt med dynamisk lastbalansering på de tre delene av ladeanlegget. Enkelt forklart innebærer denne funksjonaliteten automatisk justering av total ladeeffekt fordelt på kjøretøyene som kobler seg til. Om kjøretøyene etterspør mer kapasitet enn nettstasjonen kan levere justeres effekten ned.

Med denne leveransen vil de elektriske lastebilene ASKO har i sin pool kunne hurtiglade på dagtid, samt lade over natten. ABB E-mobilitys ladere leveres med webtilkobling som standard, både for internbruk hos kunde og ABB E-mobilitys tjenester. De er knyttet opp mot en ladesky for fjernovervåkning og konfigurasjon, for å øke effektiviteten og minimere nedetiden.

ABB E-mobility har vært i lademarkedet siden 2010 og har i dag solgt mer enn 840 000 ABB-ladere i over 85 land.

Første lastebil kommer i dag

Bilen og to sjåfører kommer kjørende fra Sveits, via Kiel, hvor de så har tatt båt videre til Oslo.
Bilen og to sjåfører kommer kjørende fra Sveits, via Kiel, hvor de så har tatt båt videre til Oslo.

I en pressemelding fra Norgesgruppen, ankommer Nord-Europas første elektriske lastebil med en batteripakke på 900 kilowattimer og som kan kjøre opptil 50 mil fullastet til Norge. Som første lastebil i Nord-Europa av sitt slag vil denne bilen bane vei for at all tungtransport etter hvert kan bytte ut dieselmotoren med noe langt mer miljøvennlig.

Det som blir ASKOs nye lastebil, skal brukes mellom ASKOs sentrallager på Vestby og Moss havn, hvor varer fraktes over Oslofjorden til Horten med elektriske sjødrone, og videre til regionslageret i Sande. Dette gir en nullutslipps transportkjede over Oslofjorden.

Powered by Labrador CMS