Equinor

Batterilagringsplass utviklet av Noriker.

Bygger sitt første kommersielle anlegg for batterilagring

Equinor har besluttet å investere i Blandford Road batterilagringsprosjekt sør i Storbritannia.

Publisert

Dette blir Equinors første kommersielle anlegg for batterilagring, og det første prosjektet som realiseres gjennom det strategiske samarbeidet med Noriker Power.

– Ved å integrere batterilagring i vår fornybar-portefølje i utvalgte kraftmarkeder økes den langsiktige verdiskapningen. I løpet av de siste ti månedene har vi investert i to ledende batterilagringsselskaper, Noriker Power i Storbritannia og East Point Energy i USA. I dag tok vi neste steg og besluttet å bygge vårt første kommersielle batterilagringsprosjekt, sier Olav Kolbeinstveit, direktør for kraft og markeder i Fornybar i Equinor, i en pressemelding datert 2. oktober.

Equinor kjøpte en eierandel på 45 % i Noriker Power Limited i desember 2021. I tillegg har Equinor og Noriker inngått en strategisk samarbeidsavtale som gir Equinor muligheten til direkte deltakelse i prosjekter som utvikles av Noriker. Blandford Road er det første prosjektet i Norikers prosjektportefølje som er modnet fram til en investeringsbeslutning.

Oversikt over Equinors aktiviteter.

I energisikkerhetsstrategien for Storbritannia (British Energy Security Strategy), som nylig ble offentliggjort, kunngjorde britiske myndigheter sin ambisjon om at innen 2030 skal 95 % av all kraftproduksjon være lavkarbon.

For å gjennomføre myndighetenes ambisjoner om renere og billigere kraft, er det nødvendig å utvikle en infrastruktur for lagring i Storbritannia. Samtidig som landet øker sin andel av fornybar kraft, vil batterilagring bidra til å løse utfordringen med uregelmessig kraftproduksjon og bidra til økt forsyningssikkerhet.

– Vår eierposisjon i Noriker gir oss et grunnlag for å bygge en energilagringsportefølje i Storbritannia. Vi forventer å beslutte inntil tre batterilagringsprosjekter i landet i løpet av de neste 6-9 månedene. En portefølje av fleksible lagringsmuligheter vil utvide og styrke Equinors energiforsyning i Storbritannia, og forsterke vår rolle som en pålitelig energileverandør, sier Ingrid Fossgard-Moser, direktør for energilagringsutvikling i Fornybar i Equinor.

Blandford Road-prosjektet er en batterilagrings anlegg på 25 MW / 50 MWh, som ligger i Dorset i den sørlige delen av England. Prosjektet omfatter batterimoduler og celler fra CATL, som skal kobles til SSE sitt distribusjonsnett og gi mulighet for å avlaste svingninger i kraftproduksjon, balansere forsyning og etterspørsel og levere nettjenester til SSE og det britiske strømnettet.

For å realisere prosjektet har Grupotec Renewable Limited fått oppdraget med prosjektering, anskaffelser og bygging, mens Noriker skal styre og utvikle prosjektet for Equinor.

– Vi er svært glade for å markere denne viktige milepælen i vårt partnerskap med Equinor. Vår tilnærming til teknisk integritet og hele livssyklusen i utvikling og drift av våre prosjekter, gjør det mulig for Equinor å optimalisere verdi gjennom langsiktig eierskap, sier Marc Thomas, administrerende direktør for Noriker Power.

Prosjektet vil begynne byggingen i januar 2023, og ventes å komme i drift i tredje kvartal samme år.

Powered by Labrador CMS