Produksjon:

Fra venstre Øystein Back CEO AXXE AS, Fredrik Berghel CEO Inission AB og Erik Dragset CEO Inission Løkken AS.

Inission kjøper AXXE AS for å vokse ytterligere i Norge

Gjennom sitt heleide datterselskap Inission Norge AS har Inission AB signert en avtale om å kjøpe 100 prosent av AXXE AS i Halden. Gjennom oppkjøpet utvider Inission sin geografiske tilstedeværelse i Sør-Norge og styrker dermed sin posisjon.

Avtalen ble signert 17. januar 2024 og inntreden er 31. januar 2024. I følge avtalen utgjør prisen for 50,1 % av aksjene i AXXE 27 millioner kroner, tilsvarende EV = 5xEBITDA gjennomsnitt for årene 2021 til 2023. Avtalt tilleggskjøpspris for de resterende 49,9 % av aksjene til tilsvarende EV = 6xEBITDA basert på AXXEs gjennomsnittlige resultater i årene 2024 til 2026. Utbetalingen av aksjene ved inntreden finansieres med banklån.

Lang historie

AXXEs historie kan spores tilbake 40 år og ble grunnlagt i sin nåværende form i 2007. Selskapet har 46 ansatte lokalisert i Halden. I 2022 hadde de en omsetning på 138 millioner kroner med EBITDA på 8,0 millioner kroner. AXXEs kundeportefølje er diversifisert med kunder i flere ulike segmenter som off-shore, kommunikasjon og IoT og industri.

Strategisk

I Inissions strategi er vekst gjennom oppkjøp prioritert og historisk er rundt ett oppkjøp per år gjennomført. MLB i Lohja Finland er Inissions sist gjennomførte oppkjøp som, etter en on-boarding- og integrasjonsprosess med Inissions Lohja, nå viser meget gode resultater. Kjøpet av AXXE er et naturlig steg på Inissions fortsatte reise med lønnsom vekst.

– Vi i Inission Løkken AS er ekstremt glade for å se Inission ekspandere i Norge gjennom oppkjøpet av AXXE. Selskapet er et av de mest kjente EMS-selskapene i landet og vi ser frem til et sterkt samarbeid. Med Inissions og AXXEs kombinerte kapasitet og bransjekunnskap har vi muligheten til å tilby våre kunder både banebrytende løsninger og kundeservice i verdensklasse, sier Erik Dragset, administrerende direktør Inission Løkken AS.

– Som et EMS-selskap innen elektronikkproduksjon er vi en av de eldste og mest erfarne innen vårt felt. Vi har jobbet med produksjon og montering av kompleks elektronikk sammen med mange av våre kunder i mer enn 17 år. Våre styrker er kundeorientering, fleksibel produksjon, kvalitet og en stab av erfarne fagfolk. Ved å kombinere våre styrker med Inission kan vi ta vare på kundene våre mer effektivt, tilby et bredere spekter av tjenester og utvikle vår virksomhet på en helt ny måte. Dette sikrer at vi møter de økende behovene til alle sektorer av elektronikkindustrien. Vi ser med stor entusiasme på fremtiden, kommenterer Øystein Back, administrerende direktør AXXE AS i dagens pressemelding.

Kjøpet vil konsolideres som en del av Inissions økonomi fra 31. januar 2024.

Powered by Labrador CMS