nLink har tatt frem en prototyp på en robotisert fasadevasker – kanskje «en av verdens største roboter», ifølge (f.v.) Yngve Jakobsen, Roger Flølo og Jørn Sandvik Nilsson.

Klar for neste robotprosjekt

Sogndal har sitt eget «Rockethouse». Her driver nLink AS utvikling av neste generasjon samarbeidende roboter som tar seg av tunge oppgaver i blant annet byggebransjen.

Publisert

Rocketfarm AS har, sammen med søsterselskapet nLink AS, som mål å utvikle spennende løsninger basert på «robotikk, industri og hjernekraft», som gründerne formulerte det.

Boreroboten

For tre år siden omtalte vi nLinks borerobot for byggebransjen, som da var på prototypstadiet. Med hjelp fra den internasjonale verktøyleverandøren Hilti, som gikk inn med 37% på eiersiden i 2017, ble roboten ferdigstilt og lansert internasjonalt i 2020 under navnet Jaibot.

Overtar slitejobb

Født i skyen

nLink har i dag kontorer i Sogndal, Oslo og Trondheim, mens Rocketfarm er lokalisert enda flere steder. Men de ulike lokasjonene har aldri vært noe problem for de ulike utviklingsteamene. Selskapene var nærmest «født i skyen», ifølge daglig leder Roger Flølo, og merket derfor ikke stor forskjell under pandemien.

Men når de først skal ha et hovedkontor, er Sogndal et godt sted å være. – Hvorfor Sogndal? Fordi man må ha et liv i tillegg til å jobbe, som en av gründerne sa til oss for noen år siden. Og Sogndal er stort nok til å tiltrekke kvalifisert arbeidskraft, mener Flølo. – I tillegg har vi et godt utdanningsmiljø. Selskapene her på huset har til enhver tid involverte studenter, både fra høyskolen her i Sogndal og fra NTNU i Trondheim. Sogndal har mange kvaliteter å by på som man ikke finner i de større byene, understreker han.

nLink har i dag 13 ansatte, og har i tillegg tett samarbeid med søsterbedriften Rocketfarm, som spesialiserer seg på robotikk, maskinsyn, maskinlæring mm.

– Oppgaven dens er å bore hull i betongtak for montering av alt fra takplater til rør, elektrisk, overrislingsanlegg og lignende, forklarer daglig leder Roger Flølo. Det høres trivielt ut, men er en svært fysisk belastende jobb for montørene, og roboten kan spare både tid og sykefravær. I tillegg blir boringen svært presis, ettersom hullplasseringer hentes direkte fra byggetegningene.

Posisjonering

– Den nøyaktige lokaliseringen håndterer vi med en egenutviklet og patentert posisjoneringsløsning som bruker en «totalstasjon», der en laser måler opp bygningen innvendig. Når et rom er ferdig scannet, vet stasjonen hvor den er, og kalibrerer deretter inn hvor roboten er, forklarer Flølo. Arbeidshøyden er 2,3 – 5,3 meter, med en radius på et par meter.

Samarbeidende robot

Løsningen er basert på en standard robotarm fra Universal robots, men det er mye logikk mellom byggetegningene og roboten. – Mye av det vi har utviklet er helt unikt, understreker Flølo. Det ligger mye arbeid bak en stabil robotfunksjon. Selve hjernen i roboten er en industriell PC-modul, opprinnelig utviklet for bilindustrien. Fordelen er at den er robust og uten bevegelige deler. I bunn ligger robotoperativsystemet ROS.

Internasjonalisering

Boreroboten ble ferdigutviklet med støtte fra Hilti, og er nå i kommersielt salg under navnet Hilti Jaibot.

– Det er utstyrspesialisten Hilti som eier rettighetene til det ferdige produktet, og som står for distribusjonen globalt. Norge er foreløpig et lite marked sammenlignet med andre regioner, så man ser ut i verden, spesielt mot Tyskland, Nederland, Storbritannia samt USA og Asia.

Samarbeidet med Hilti, med sitt store distribusjonsnett, var svært viktig for å kommersialisere robotløsningen, understreker han. Og interessen har vært stor ifølge Flølo, som stadig får nye henvendelser om produktet.

Fra stor til større

Men nLink hviler ikke på laurbærene. Nå tenker de videre – nærmere bestemt på det Flølo uformelt kaller «en av verdens største roboter». – Vi har nå tatt frem et «proof of consept» på en robotisert fasadevasker. Den siste delen av dette prosjektet ble avsluttet nå i vår, så dette er helt ferskt, sier han. Løsningen er tatt frem i samarbeid med Byggenæringens Landsforening (BNL) og liftleverandøren Hybeko.

Vaskerobot

Mulige anvendelser er fasadevask og vasking av skipsskrog, men også andre muligheter kan vurderes, slik som maling og sandblåsing. Montert på en lift, får roboten en rekkevidde på hele 30 meter. Liften gir rekkevidde, og robotarmen sørger for nøyaktighet. – Her kan det være flere grader av automatisering – til nå har vi robotisert all styring av bommen, men overlater kjøringen av hjulene til en operatør, sier Flølo.

Gjenbruk

En fordel er at vi kan gjenbruke mange prinsipper for bevegelse og posisjonering av arm, samt styring og oversetting av planer, fra boreroboten, sier utviklingsingeniør og medgründer Jørn Sandvik Nilsson. For å gjøre roboten enda mer anvendelig og autonom, kan man vurdere å montere et 3D-kamera som kan hjelpe den å «se» utstikk og andre ting på fasaden. – Men vi er ennå tidlig i utviklingen. Det neste blir pilotfasen, fremholder Nilsson.

Nye muligheter

Flølo ser ikke bort fra at man kan satse på nye bransjer i fremtiden. Byggebransjen ble imidlertid valgt fordi den har en lav produktivitetsutvikling, sammenlignet med andre bransjer, og derfor egnet for robotisering. – Veksten kan bli eksponensiell, understreker Flølo.

Solid kompetanse

nLink har imidlertid patent på metoden som gir høy nøyaktighet i robotarmen, og de har en avtale med Hilti som gir dem rettigheter til å bruke robotplattformen fra boreroboten til å utvikle egne produkter til andre markeder enn byggebransjen. – Det er ikke så mange aktører som har erfaring med roboter som gjør en betalt oppgave «i felt». I tillegg har vi gjennom nettverk tilgang til god kompetanse på industrialisering. Så det er mange muligheter, sier Flølo.

Powered by Labrador CMS