Fortsatt vanskelig for kvinner i vår industri? Farnell ønsker å finne svaret

Årets globale undersøkelse ønsker å få innsikt fra alle medlemmer av bransjen for å forstå hvilke barrierer som finnes for å oppnå likestilling og hvordan man kan redusere diskriminerende praksis på arbeidsplassen ytterligere.

Publisert

Undersøkelsen er årlig og kjøres av Farnell, som nå har åpnet årets «Global Women in Engineering Survey» i samarbeid med element14 Community. I følge distributøren er dette en mulighet for profesjonelle kvinner innen ingeniørfag til å dele sine innsikter og erfaringer, og belyse karriereutvikling så vel som bredere utfordringer og muligheter innen elektronikkindustrien.

Undersøkelsen åpnet på International Women in Engineering Day (23. juni), vil vare i to måneder, og avsluttes lørdag 20. august. Den globale undersøkelsen er laget for å få direkte innsikt fra alle medlemmer av bransjen for å forstå gjeldende barrierer for å oppnå likestilling og hvordan man kan redusere diskriminerende praksis på arbeidsplassen. Resultatene av undersøkelsen vil bli annonsert i september 2022.

– I år har vi lagt til nye spørsmål som tar for seg problemstillinger som er fremhevet i analysen fra tidligere undersøkelser. Selv om det er klart at bransjen beveger seg i riktig retning, er det mer å gjøre. Vi ser også frem til å avdekke enda flere suksesshistorier om kvinner som oppnår store ting i vår bransje, sier Dianne Kibbey, Global Head of Community and Social Media for element14

Den globale undersøkelsen i 2021 fikk svar fra 370 personer. De fleste av respondentene var i alderen 25-54 år, og litt over halvparten sa at de hadde mer enn 10 års erfaring fra elektronikkindustrien. Undersøkelsen viste at mens kvinner i ingeniørfag får støtte fra alle kjønn, er de fortsatt underrepresentert totalt sett og opplever ulike grader av diskriminering.

Forskningen fra 2021 fremhevet videre at alle respondentene mener det viktigste målet for den moderne arbeidsstyrken er å oppnå er likebehandling av alle kjønn. Årets undersøkelse vil være en nøkkelindikator på om den positive trenden har fortsatt.

Andre nøkkelfunn fra Farnells Global Women in Engineering Survey 2021:

  • Alle kjønn har lignende syn på fordelene kvinner tilfører verkstedindustrien og mener at ulikhet må adresseres. Å løfte flere kvinner inn i lederstillinger der de kan fungere som rollemodeller og veiledere for andre kvinner vil styrke implementeringen av likestillingspolitikk og redusere ulikhet og sexisme på arbeidsplassen.
  • Forskningen viste sterk enighet i mange spørsmål, mens noen sentrale forskjeller ble avdekket. Til tross for at kvinner oppgir god lønn som en fordel ved å jobbe innen ingeniørfag, mener de fortsatt at lønnsforskjellene mellom kjønnene fortsatt er et problem.
  • Et viktig funn var at kvinner var mindre bekymret for behovet for å reise på jobb enn andre kjønn oppfatter dem å være. Bare 15 % av de spurte kvinnene antydet at redusert reisevirksomhet ville være fordelaktig for balansen mellom arbeid og privatliv, og karriereutsikter, i motsetning til de 25 % av alle andre respondenter som mente at dette var sant.
  • Det var en overveldende respons fra alle kjønn som oppmuntret kvinner til å bli mer selvsikre, stole på sine evner og omfavne utfordringen med å jobbe innen ingeniørfag. Noen av de beste driverne som førte til at kvinner nyter en karriere innen ingeniørfag inkluderer muligheten til å jobbe med ulike prosjekter, være involvert i fødselen av neste generasjons teknologi og etablere og pleie en god balanse mellom arbeid og privatliv.

For å bli med i Farnells «Global Women in Engineering Survey», gå til: www.surveymonkey.co.uk/r/FarnellWiE2022

Powered by Labrador CMS