Kitron:

Hele elektronikkindustrien kan få problemer med tilgang til kompetanse i nær fremtid. Om ikke myndighetene klarer det, så er det bedriftene som må gjøre så godt de kan for å tiltrekke seg ungdommen. Kitron forsøker, og etter å ha snakket med to representanter for den yngre garde ser det ut til at de gjør en god jobb.

Satser godt på yngre krefter

De siste kvartalsresultatene fra Kitron har stort sett handlet om nye rekorder. Nå nærmer de seg også rekord med hensyn til antall ansatte ved fabrikken i Arendal. Fornuftig nok henvender de seg mer og mer mot de yngre.

Publisert

Faktum er at på grunn av store kontrakter, ikke minst innen forsvars- og energisektoren, har Kitron økt bemanningen med 100 personer i inneværende år. Det er en økning fra rundt 330 til i overkant av 400, sannsynligvis blir det 450 i begynnelsen av neste år.

Godt mottatt

Når det gjelder rekruttering mener Stian at de må være til stede, ikke minst ved universitetene. – Det er ganske mange som ikke aner hva en elektronikkprodusent gjør og er.

Vi har møtt en ung mann som allerede etter drøyt tre måneder ser ut til å trives godt i bedriften. Han har bakgrunn fra NTNU og maritim virksomhet, blant annet i et av landets største skipsverft, og de siste fire årene innenfor oppdrettsnæringen som operasjonssjef for levende fisk. Stian Johannessen (37), leder for tekniske avdelinger i Kitron Norge har altså ingen erfaring fra elektronikkindustrien. – Min erfaring innenfor ledelse, utvikling- og omstillingsprosesser, skal være komplementær til organisasjonen. Det eksisterer allerede en solid kunnskapsbase i Kitron, og det er motiverende å kunne utvikle verdikjeden og produkt videre ved å spille på den tekniske tyngden til hver ansatt. Bakgrunnen fra kundesiden innen havbruk-, offshore- og skipsindustri er naturligvis nyttig i ryggsekken, ikke minst da potensialet for elektronikkindustrien i disse domenene stadig ligger fremfor oss.

God opplæring

– Vi merker også at det er godt driv og at nye ansatte får god opplæring. Alle får dessuten en fadder den første tiden, forklarer han, og legger til: – Her er det mindre spisse albuer samtidig som kompetansen er høy, med ansatte som har vært her lenge og i forskjellige funksjoner. Jeg har opplevd stor imøtekommenhet, og fått hospitere i alle avdelinger for å få nærkontakt med virksomheten.

Rekruttering til industrien

– Det er jo mange som bekymrer seg over nyrekruttering til vår industri. Noen tanker?

– Vi må være synlige, kommer det kjapt. – Blant annet skal vi gjøre oss mer synlig ved universitetene – Det er ganske mange som ikke aner hva en elektronikkprodusent gjør og er, sier han. – Så må vi klare å bevare de ressursene vi har og huske på at folk er forskjellige. Noen vil holde på med det samme, andre vil utvikle seg selv. Og så bør alle nye, uansett stilling, være en periode i produksjon først, mener han. – Overfor studenter kunne jeg ønske å gi, for eksempel mekatronikkstudenter, kurs i hva produsenter gjør og hvorfor det er så viktig å se design og produksjon i sammenheng.

Mannsdominert?

Og da er det på sin plass å introdusere Andrea-Sofie Berli-Rutgerson (36), avdelingsleder og med ansvar for produksjonsteknologi, for øvrig en stilling hun gikk til i år. Hun er riktignok ikke en nykommer, med bachelor i mekatronikk og 13 års fartstid hos Kitron, da hun startet som produktingeniør og ESD-ansvarlig.

I arbeidet med å gjøre seg mer synlig generelt og ikke minst blant ungdommen har Andrea-Sofie tatt initiativ til at Kitron nå er sponsor av TEDx Arendal. Her er hun «hjemme» i 3D-printrommet hvor forbruksverktøy til produksjonen lages.

– Jeg synes det er flott at selskapet vil satse på oss unge både i avdelingene og i lederstillinger. I teknisk avdeling er nå ca. en tredel kvinner, sier Andrea-Sofie. – Så vi har åpenbart klart å gjøre oss mer attraktive også for kvinnelige ingeniører de siste årene. ledelsen viser også at de er positiv til flere av initiativene vi kommer med. – Vi drar i år i gang som sponsor for TEDx Arendal for første gang. Neste konferanse/happening skjer 3. november. Her inviteres det til «forlatte industrihaller på Pusnes (Skilsø, Tromøy) med kunnskap, innovasjon, kreativitet, latter og lyse hoder en siste gang før veggene rives og forvandles til fremtidens urbane liv», som det står på nettsiden til TEDx Arendal.

Vekstutfordringer

Når man ansetter flere må disse ha plass. Og det kan alltid bli en utfordring. – Vi har utvidet med 1000 kvadratmeter fordelt på fabrikkene her i Kilsund og Stoa (ca. 30 minutter sør for Kilsund), forklarer Stian. I tillegg bruker de det gamle Scanmatic-bygget som også er i nabolaget – etter at de flyttet til nye lokaler. – Det er mulig det blir flere bygg, slik utsiktene skal ha det for 2025. Men han er også klar på at de skal holde seg i området. Ikke minst på grunn av de ansattes tilhørighet til bedriften, og hvor de er bosatt.

Powered by Labrador CMS