Batteriteknologi:

Inngår avtale om utvikling av natrium-ion-batterier

Amerikanske Clarios og Altris, en svensk utvikler og prototypeprodusent av natrium-ion-batterier, vil sammen utvikle lavspenningsbatterier for mobilitetsapplikasjoner. Derfor har selskapene inngått en eksklusiv utviklingsavtale (Joint Development Agreement, JDA).

Altris vil fokusere på utvikling av lavspent natrium-ion-celleteknologi, mens Clarios vil bidra med sin ekspertise innen batteristyringssystemer (BMS), programvare og systemintegrasjon til fellesinitiativet. Utviklingsavtalen utfyller samarbeidsavtalen som ble inngått i begynnelsen av 2024 og er grunnlaget for den videre utviklingen av en detaljert produksjonsplan for lavspente kjøretøybatterier med natriumionceller.

Driver endring

Selskapenes initiativ kommer på et avgjørende tidspunkt i transformasjonen av den globale bilindustrien. Hvert kjøretøy, enten det er forbrenningsmotor, hybrid eller elektrisk bil, trenger pålitelig forsyning fra et lavspent strømnett for å drive viktige systemer og funksjoner. Antall forbrukere vokser med kompleksiteten til kjøretøyene, spesielt antall programvarebaserte funksjoner. Disse inkluderer steer-by-wire og brake-by-wire (helelektrisk styring og bremsing), autonome kjøretøykontrollteknologier og funksjoner for en forbedret kjøreopplevelse (forbrukerelektronikk).

Fordeler med Na-Ion-batterier

Natrium-ion-batterier (bruker også betegnelsen Soidum-ion, red.anm.) er godt egnet til å møte det økte energibehovet og er også bærekraftige. Materialene som brukes til å lage cellene - salt, tre, jern og luft - er lett tilgjengelig og giftfri. Ingen mineraler fra potensielt problematiske kilder er nødvendig, og produktene er lett resirkulerbare. Utviklingen av Na-Ion-bilbatterier representerer derfor ikke bare et skritt fremover innen batteriteknologi, men fremmer også sirkulærøkonomien i bilindustrien.

Vil styrke Clarios

– Den felles utviklingsavtalen med Altris gjør det mulig for Clarios å ytterligere utvide sin ledende posisjon innen utvikling av innovative batteriløsninger og møte den økende etterspørselen etter grønne energilagringssystemer for mobilitetssektoren, sier Federico Morales Zimmermann, Clarios Vice President og General Manager Global Customers, Products and Engineering. – Dette er et betydelig skritt fremover i vår strategi om å være kjemisk uavhengig i produksjonen av lavspenningsbatterier.

Altris CEO Björn Mårlid legger til: – Altris er forpliktet til å gi verden bedre, sikrere og virkelig bærekraftige natrium-ion-batterier. Utviklingsavtalen med Clarios gjør det mulig for oss å fortsette å fokusere på utvikling og produksjon av natrium-ion-batterier som er spesielt egnet for bilbatterimarkedet.

De økonomiske vilkårene i avtalen er ikke offentliggjort.

Powered by Labrador CMS