Mekatronikk:

Salgsingeniør John Vanebo illustrerer noe av spennet på utvalget av aktuatorer de nå kan tilby. Disse produktene vil bli et bra tillegg til det de allerede leverer.

Utvider med aktuatorer

På grunn av etterspørsel, der Freber tidligere måtte si nei, har de nå valgt å legge aktuatorer inn i porteføljen. De har også ekspertisen på plass.

Publisert Sist oppdatert

Det er flere grunner til at Freber nå velger å ta inn et elektromekanisk produkt. For det første den nevnte etterspørselen, men ikke minst at dette også kan føre til mersalg av kabler for eksempel.

Stort marked

– Dette er et stort marked, siden anvendelsesområdene er så mange, sier John R. Vanebo, teknisk salgsingeniør hos Freber. Han har for øvrig 15 års erfaring med salg av aktuatorer. – En kobling til det vi leverer fra før, kan være styrt eller automatisk betjening av damanleggsluker sammen med et brenselscellebasert energiforsyning, forklarer han.

Alle størrelser

Foreløpig har de to agenturer, Kabasi fra Kina og Hurd Precision, Taiwan. Med disse i porteføljen kan de levere aktuatorer med diameter på 8 mm og som kan skyve 4,5 kg, og opp til Ø86 mm og 2 tonn skyveraft. – Det betyr at vi kan levere aktuatorer fra små låseslåer til større løfteapparater, sier Vanebo.

Anvendelser

Som nevnt, det er mange anvendelsesområder. Det nevnes i fleng: Robotikk/prossessindustri, medisinsk utstyr, luftfartsindustri, bil-/marineindustri og hjemmeautomatisering.

Aktuator – hva er det?

En aktuator er en mekanisk komponent som produserer kraft, dreiemoment eller forskyvning, vanligvis på en kontrollert måte når en elektrisk, pneumatisk eller hydraulisk inngang tilføres den i et system (gjerne kalt et aktuatorsystem).

En aktuator konverterer et slikt inngangssignal til den nødvendige formen for mekanisk energi, og skaper en bevegelse.

En lineær aktuator består av en teleskopisk sylinder som beveges av den tilførte energien. Hydraulikk og pneumatikk skyver på et stempel ved at olje/luft blir flyttet fra et reservoar i aktuatorsystemet, mens en elektromekanisk aktuator har en motor som overfører rotasjon til en gjengestang.

Den lineære kraften kan igjen overføres til en roterende bevegelse via mekanisk overføring.

En aktuator krever en kontrollenhet, styrt av et styresignal fra f.eks. en bryter, PLS eller annen signalkilde, samt en energikilde.

Kontrollsignalet er relativt lavenergi og kan være elektrisk spenning eller strøm, mens tilført energi kan være elektrisk, pneumatisk eller hydraulisk væsketrykk, eller til og med menneskelig kraft.

Kilde: Freber

Powered by Labrador CMS