Sponset artikkel

Tekcell Lithium Thionyl Chloride (Li-SOCl2)-batterier.

Tekcell 3,6V batterier for industriell automasjon der det er vanskelig og kostbart å bytte batterier

Tekcell Lithium Thionyl Chloride (Li-SOCl2) batterier med en påvist holdbarhet på mer enn 10 år og en lav selvutlading på 1 % per år.

Primære litiumceller har vanligvis en cellespenning mellom 1,5 volt og 3 volt. Cellespenningen i et Lithium-Thionyl Chloride-batteri har en litt høyere cellespenning på 3,6 volt. Dette spenningsnivået opprettholdes gjennom hele levetiden, noe som er en svært god ytelse takket være batterienes unike kjemi. Det betyr at de kan levere en stabil strøm og spenning over lengre tid.

De er populære på grunn av sin høye energitetthet, lange levetid og utmerkede ytelse under vanskelige forhold.

Høy energitetthet

Lithium Thionyl Chloride (Li-SOCl2)-batterier har en av de høyeste energitetthetene av alle ikke-oppladbare batterityper. Du kan nå opp til 710Wh/kg. Det gjør at de kan lagre mye energi i forhold til størrelse og vekt. Det betyr også at de er egnet for bruksområder hvor langsiktig strømforsyning er viktig, f.eks. innen fjernovervåkingsutstyr, sikkerhetssystemer, medisinsk utstyr og nødutstyr. Det elektrokjemiske systemet tilbyr den høyeste energitettheten av alle tilgjengelige primærbatterier: opptil 710Wh/kg og 1280Wh/dm3.

Omfattende holdbarhet

3.6 litiumbatterier med høy energitetthet, lang levetid og utmerket ytelse under vanskelige forhold.

Dette er noen tøffe batterier som kan yte selv under ekstreme temperaturer. De tåler svært lave og ekstremt høye temperaturer fra -55°C opp til 85°C, noe som gjør at bruksområdene er brede og varierte.

Tekcell batterier har en utprøvd holdbarhet på mer enn 10 år og med en lav selvutlading på 1 % per år gjør dette dem egnet for bruksområder f.eks. innen industriell automasjon eller dyphavsutstyr hvor det er vanskelig og kostbart å bytte batterier.

Lav selvutladning

Med lav selvutlading kan batteriene opprettholde ladningen i lang tid, selv når de ikke er i bruk. Dette er nyttig i situasjoner der batteriene må oppbevares i lang tid før de brukes, f.eks. i nødstrømsystemer eller reservestrømforsyninger. De fleste nødsendere på fly bruker nå Lithium Thionyl Chlo5ride-batterier da de er egnet for lave temperaturer og er lette.

Li-SOCl2 Lithium 3,6V batterier.

Ultimat sikkerhet

Alle Tekcell primære litiumbatterier er UL-godkjente, oppfyller FNs transporttestkrav og er tilgjengelige i ulike størrelser og former og kan leveres med loddetapper, printspyd, aksiale pinner, ledning og koblinger etter ønske. Uansett hvilken du velger, forblir alle kvaliteter som driftsspenning og holdbarhet, de samme.

Actec.dk

Powered by Labrador CMS