Njord A-plattformen får 5G-nett.

Levert private mobilnett-løsninger til olje- og gassindustrien

Telia leverte nylig 5G til Equinor sin Njord A-plattform i forbindelse med sjøprøver hos Aker Solutions på Stord. Prosjektet er ett av flere eksempler på tjenester innenfor Telia sitt voksende forretningsområde private mobilnett («Enterprise Mobile Network»).

Denne artikkelen er 2 år eller eldre

Equinor sin Njord A-plattform er de siste årene blitt oppgradert ved Aker Solutions sitt verft på Stord. Oppgraderingsarbeidet ble avsluttet med sjøprøver. Under disse sjøprøvene ble all datatrafikk til og fra plattformen levert via 5G-nettet fra Telia, som en spesialisert tjeneste i selskapets mobilnett – med god kapasitet til plattformen og uten konsekvenser for andre brukere.

– Vi ønsket å sjekke mulighetene for å ta i bruk ny teknologi og løsninger for å gi Njord A-plattformen en god og hensiktsmessig dataforbindelse under sjøprøvene, sier Øyvind Bie, manager innen IT og Phone management hos Aker Solutions. – 5G virket som en godt egnet teknologi og målet var at alle ansatte om bord på plattformen kunne jobbe på samme måte som når de er på land.

Telia fikk raskt oppgradert sin basestasjon på verftet til 5G og installerte industrielle 5G-modem sammen med spesialiserte antenner på Njord A-plattformen. For å sikre oppetid ble det brukt to identiske oppsett som var redundante til hverandre. Videre ble det gjennomført omfattende testing i forkant.

– Det viktigste for oss var å sikre en robust og stabil konnektivitet med god kapasitet, sier Henning Huuse, forretningsutvikler innen 5G hos Telia. – En utfordring var at sjøprøvene ble gjennomført rundt 6 kilometer fra land, noe som begrenser kapasiteten i 5G-nettet. For å løse dette måtte vi ta i bruk en kombinasjon av både lave og høyere frekvenser, samt kombinere 4G og 5G. Det var veldig gøy å se at 5G-teknologien og våre løsninger fungerte som forventet under sjøprøvene.

5G-forbindelsen på Njord A-plattformen ble av Equinor blant annet benyttet til å opprettholde forbindelse med selskapets datanett, teknisk nett, tilgang til bedriftsinterne systemer og databaser, videomøter, samhandling med land, samt fjernovervåking og konfigurering av utstyr.

– Vi har fått meget gode tilbakemeldinger på kapasiteten og stabiliteten på 5G-forbindelsen. Den har fungert svært godt underveis og har vært et viktig hjelpemiddel for de ansatte på plattformen, som har kunnet jobbe som om de var på kontoret, sier Huuse. – I løpet av noen uker ble det sendt mer enn 20 TB med data over 5G-nettet. Det hadde ikke vært mulig med satellitt-link.

Telia sier de var først i Norge med å lansere private mobilnett til bedrifter, industri og offentlige virksomheter våren 2021. Siden den gang har selskapet opplevd økende etterspørsel i bedriftsmarkedet etter denne type tjenester, som kan leveres både på 4G og 5G.

– Markedet er voksende, og vi skal være i front her, akkurat som vi er når det kommer til utbyggingen av 5G i Norge, sier Jon Christian Hillestad, leder for bedriftsmarkedet i Telia Norge i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS