imec:

Imecs nye impulsradio (IR) UWB-mottakerbrikke, oppnår laveste effektforbruk (7,6mW) og 10x forbedret interferensmotstand, montert på kretskort.

UWB-mottakerbrikke med 10 ganger mer motstand mot Wi-Fi- og 5G-interferens

På denne ukens IEEE International Solid-State Circuits Conference (IEEE ISSCC2024), presenterer belgiske imec en unik, laveffekt ultra-wideband (UWB) mottakerbrikke som er ti ganger mer motstandsdyktig mot forstyrrelser fra Wi-Fi og (utover) 5G-signaler enn eksisterende UWB-brikker.

Publisert

Imecs UWB-teknologi

Imecs nye UWB-mottakerbrikke er designet for å unngå interferens med Wi-Fi og 5G, noe som er kritisk for sikkerhetsapplikasjoner.

Den integrerte båndpassfilteret og kretsdesignoptimaliseringer gir ti ganger lengre batterilevetid enn eksisterende løsninger.

Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

Imecs krets er et stort skritt fremover i utvikling og distribusjon neste generasjons UWB-applikasjoner, som blir stadig mer sikkerhetskritisk, heter det.

Tenk på systemer for registrering av barn tilstedeværelse i bilindustrien, hvor pålitelighet og sikker tilgjengelighet er overordnet, eller produksjonsmiljøer, der UWB-ens lokaliseringsevner kan trygge sikkerheten til mennesker som opererer i nærheten av robotarmer, AGV-er og andre automatiserte maskiner.

I de kommende månedene og årene vil spekteret avsatt til ultrabredbåndskommunikasjon (som vanligvis strekker seg over 6 til 10 GHz frekvensområde) møte økende konkurranse fra andre trådløse teknologier som ser på de samme frekvensene for å utvide rekkevidden. Den nylige godkjenningen av Wi-Fi 6e, for eksempel, posisjonerer den til å operere i båndet 5,925 til 7,125 GHz. 5G-teknologier utvides også til det øvre 6GHz-båndet – gitt at deres eksisterende frekvensområder er på vei til å gå tomme.

For UWB-industrien krever dette proaktive tiltak, spesielt ettersom UWB-teknologi går utover (tradisjonell) sikre nøkkelfri adgangsapplikasjoner til bil- og industriautomasjonsfunksjoner. Det er med andre ord et økende behov for løsninger som gjør at UWB og andre trådløse teknologier må sameksistere sømløst i samme frekvensbånd.

Imecs nye impulsradio (IR) UWB-mottakerbrikke – implementert i en 22nm FDSOI-prosess, og med et kompakt aktivt areal på 0,32 mm² – skal skille seg ut som en banebrytende løsning for å unngå interferens mellom UWB og andre trådløse signaler.

For å forbedre mottakerens blokkeringsytelse, er en transformatorkoblet båndpassfilter (BPF) integrert i den komplementære fellesport (CCG) trinnet i UWB frontende lavstøyforsterkeren (LNA). imecs mottaker har demonstrert enblokkeringsmotstand på -13dBm, noe som gjør den ti ganger mer motstandsdyktig mot Wi-Fi- og 5G-forstyrrelser sammenlignet med eksisterende løsninger.

Dessuten gjør flere kretsdesignoptimaliseringer det mulig for mottakeren oppnå interferensmotstanden ved lavest mulig effektforbruk (7,6mW). Denne effektiviteten gjør at mottakerens analoge front-end (AFE) kan operere ti ganger lenger på samme batteriforsyning sammenlignet med gjeldende IEEE 802.15.4a/z-kompatible UWB-kretser, og to ganger så lenge som beskrevet i nyere forskningsartikler.

Imec samarbeider med industrielle partnere på tvers av UWB-økosystemet gjennom FoU-partnerskap og IP-lisensiering.

Powered by Labrador CMS