Dekningsundersøkelsen 2023:

Nye tall viser at aldri før har så mange hatt tilgang til raskt internett i Norge. Mange får tilgang til internett gjennom fiberkabler.

Rekordmange har tilgang til raskt internett, men målet ikke nådd

Aldri før har så mange hatt tilgang til raskt internett. Likevel gjenstår 85 000 husstander for å nå målet om 100 Mbit/s bredbåndshastighet til alle i Norge innen utgangen av 2025.

Publisert
Pål Wien Espen, direktør i Nkom.

– Det er mulig å komme i mål, men det haster å komme med nye tiltak, sier direktør i Nkom, Pål Wien Espen, i en pressemelding i dag.

Dekningsundersøkelsen for 2023 viser at 2 422 000 hjem har tilgang til raskt internett. Det er 76 000 flere sammenlignet med tall fra dekningsundersøkelsen i fjor. Økningen er størst på bygda. Her økte dekningen med 10,7 prosentpoeng fra 71,5 prosent i 2022 til 82,2 prosent i år.

– Det er avgjørende at alle i Norge har internettilgang som gjør det mulig å ta i bruk digitale tjenester. I en tid hvor det blir færre i yrkesaktiv alder og flere som trenger støtte fra det offentlige, må vi lykkes med å ta i bruk ny teknologi og digitale løsninger. Første steg er å gi folk tilgang på raskt internett, sier direktør i Nkom, Pål Wien Espen.

Nasjonale tall fra dekningsundersøkelsen som Nkom legger frem i dag, viser at dekningen på 100 Mbit/s økte fra 93,6 prosent i 2022 til 96,6 prosent i 2023. Størst økning i dekningen er det på bygda, men også i tettbygde områder har det vært en positiv utvikling. Det er imidlertid variasjoner mellom fylkene. Oslo og Rogaland ligger best an, mens Innlandet og Nordland ligger et stykke bak mål.

Slik står det til der du bor

Høyest dekningsgrad

 • Oslo 99,9%
 • Rogaland 98,1%

Lavest dekningsgrad

 • Innlandet 93,3%
 • Nordland 88,4%

Øvrige fylker

 • Agder 97,4%
 • Møre og Romsdal 97,2%
 • Troms og Finnmark 96,5%
 • Trøndelag 94,2%
 • Vestfold og Telemark 96,8%
 • Vestland 97,6%
 • Viken 96,7%

– Vi mener det bør vurderes en mer koordinert og spisset tildeling av bredbåndsmidler for å nå de siste. I tillegg er bruk av lavbanesatellitt et godt alternativ frem til fast bredbåndsforbindelse er på plass. Det er ulike dilemmaer her, og robusthet og bærekraft må også vektlegges i vurderingene sammen med de økonomiske kostnadene, sier Espen.

Nkom har utarbeidet et estimat for hva det koster staten for å gi dekning til de 85 000 husstandene som mangler tilgang til 100 Mbit/s. Det er beregnet at 12 000 av disse fortsatt er kommersielt attraktive og derfor ikke trenger statlig støtte. 24 000 dekkes gjennom 5G rabattordningen, 15 000 dekkes av allerede bevilgede midler for 2024. Kostnaden for utbyggingen av de siste 34 000 husstandene vil blant annet avhenge av hvilke teknologier man velger, samt fordelingen mellom statlige midler, kommunal medfinansiering og tilbydernes kostander. Anslaget så langt tyder på at staten må bevilge mellom 580 og 860 millioner i 2025 for å komme i mål.

– Det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til beregningene, men kostnadsanalysene viser at det trengs ytterligere finansiering.

Powered by Labrador CMS