5G-nett:

Først ut med skivedelt 5G-nett til Forsvaret

Telia Norge hevder å være først ute med å etablere et 5G "stand alone" kjernenett med en egen skive for Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Det betyr at Forsvarets mobiltrafikk er separert fra annen trafikk i Telias nasjonale 5G-nett og kan tilpasses Forsvarets behov, noe som skal gi sikker og effektiv kommunikasjon i fredstid og krisesituasjoner.

Jon Christian Hillestad

– Forsvaret er en stor og viktig kunde for Telia, og vi er stolte over å nå denne viktige milepælen i tett samarbeid med Forsvarsmateriell, sier Jon Christian Hillestad, direktør for bedriftsmarkedet i Telia Norge. – Forenklet sagt får Forsvaret sitt eget mobilnett i mobilnettet til Telia som kun de kan bruke. Dette er samtidig en løsning som er høyaktuell når det gjelder realiseringen av neste generasjons nødnett, påpeker han.

Et frittstående 5G kjernenett som Telia nå har fått på plass for Forsvaret er et rent 5G-nett som ikke er avhengig av 4G for håndtering av tale og SMS. Et slikt nett er en forutsetning for avanserte 5G-funksjoner som skivedeling, virtuelle private mobilnett, ekstrem lav forsinkelse, samt kundeoptimaliserte og skreddersydde kommunikasjonstjenester.

Nye muligheter

Kennet Nomeland

– Vi har i flere år jobbet med sikring av både 4G og 5G til militært bruk i tett samarbeid med operatørene. Der 4G var en «one size fits all»-teknologi, gir 5G oss langt flere muligheter til å tilpasse mobilnettet til militært bruk, sier Kennet Nomeland, radiosystemarkitekt i Forsvarsmateriell. – Gjennom flere piloter har vi testet ut både private 5G-nett og skivedeling, men dette er første gangen vi tester ut tjenester i en isolert militær nettverkskive inne i et kommersielt mobilnett. Dette er starten på noe stort og det er all grunn til å gratulere Telia med det de har vist frem og vi ser frem til videre samarbeid, fortsetter han.

Demonstrasjon på Haakonsvern

Onsdag 30. august demonstrerte Telia og Forsvarsmateriell skivedeling i sitt frittstående 5G kjernenett på Haakonsvern under en større øvelse for Sjøforsvaret.

– Det unike her er at Forsvarets mobiltrafikk separeres fra annen trafikk i mobilnettet og kan rutes dit de vil, for eksempel til deres egne datasentre, selv om man benytter de samme basestasjonene og kjernenettet, sier Henning Huuse, forretningsutvikler innen 5G hos Telia. – Det gjør at man kan dra nytte av de kommersielle mobilnettene på en effektiv måte, samtidig som sikkerheten er svært høy.

Aktuelt for nødnettet?

Henning Huuse

Parallelt med demonstrasjonen av skivedeling viste Telia sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap hvordan myndighetene i forbindelse med neste generasjons nødnett kan bruke selskapets mobilnett til kommunikasjon mellom nød- og beredskapsaktørene.

– Vi demonstrerte hvordan dagens TETRA-terminaler fra nødnett kan benytte Telias mobilnett ved behov. Ved hjelp av skivedeling kan denne trafikken også separeres og prioriteres, og man får mulighet til å sette opp samtalegrupper hvor både dedikerte nødnett-terminaler og vanlige smarttelefoner kan inngå, sier Huuse. – Nødnett bruker med andre ord Telias mobilnett som radiobærer. Dette er et viktig designprinsipp som er valgt for neste generasjons nødnett, og vi ser allerede i dag at det fungerer.

Satellittstøtte

I tillegg presenterte Telia en mobil basestasjon som forlenger selskapets mobildekning ved hjelp av lavbanesatellitter. Med den kan man skape mobildekning hvor som helst på en rask og enkel måte. Denne løsningen er spesielt aktuell for myndigheter og kommuner ved naturkatastrofer, slik som ekstremværet Hans, hvor mobildekningen kan forsvinne som følge av strøm- eller fiberbrudd.

Viktig samfunnskritisk kunde

Forsvaret valgte vinteren 2022 igjen Telia og Telia-eide Phonero som hovedleverandør av fast- og mobiltelefonitjenester etter en større anbudskonkurranse, hvor det blant annet ble påpekt at «brukernes samfunnskritiske oppgaver medfører høye krav til kvalitet og tilgjengelighet, både i daglig bruk, i krise og i beredskap.»

– Vi skal være først i Norge med et nasjonalt 5G-nett og legger mye ressurser i å utvikle et sikkert, pålitelig og robust mobilnett som vil komme alle våre kunder til gode, sier Hillestad.

Samarbeidet med Forsvarsmateriell rundt 5G og private mobilnett ble inngått våren 2022.

Telia var først i Norge med å lansere private mobilnett til bedrifter, industri og offentlige virksomheter våren 2021. Den såkalte «Enterprise Mobile Network»-porteføljen til Telia omfatter rene private mobilnett, hybride mobilnett, virtuelle eller skivedelte private mobilnett, samt spesialiserte tjenester i mobilnettet. Selskapet opplever i dag økende etterspørsel i bedriftsmarkedet etter denne type tjenester, som kan leveres både på 4G og 5G.

Powered by Labrador CMS