HAPRO:

Det går så det fyker: Jens A. Martinsen, salgs- og markedssjef og Roy Hansen, fabrikksjef, ved den nye linjen og komponenttårnet.

Både sparer og tjener penger

I fjor gjorde Hapro Electronics noen grep som kan se ut til å ha lønt seg. Nye linjer og et stort prosjekt som har gitt dem en reduksjon i energibruk på 40 prosent.

I november skrev vi om installasjoner av nye monteringslinjer – totalt 50 millioner kroner i utstyr, der én linje var viet produksjon av laderne til Easee. – Det er ingen som tror oss, men mens vi skiftet linjene klarte vi å oppnå en vekst på 20 prosent, sier fabrikksjef Roy Hansen. Med andre ord: Det var en krevende, men samtidig ryddig prosess.

Fortsatt vekst

Første kvartal var nettopp ferdig da vi var på besøk. – Vi er 20 prosent over budsjett og godt over på bunnlinjen også, forklarer Jens A. Martinsen, salgs- og markedssjef i Hapro Electronics. – Dette til tross for Easee, legger han til. Hapro produserer Easee-produkter både for det norske og det britiske markedet, fordelt med ca. halvparten til hver, og som vi vet, for de norske laderne er det blitt bråstopp. – Det går svært bra i andre sektorer der vi ser vekst hos de fleste kundene, og ikke minst har vi nye kunder som skal i gang i disse dager, sier Martinsen.

Det er også investert i en automatisk teststasjon. Det positive med denne er at rammene for kretskortene er de samme som brukes i monteringslinjen.

Hektisk

– De tre neste månedene blir kanskje de mest hektiske på veldig lang tid, legger Hansen til.

Roy Hansen viser hvordan det nye anlegget kjøler ned loddelinjen.

– Med nye kunder sammen med eksiterende vekst trenger vi nå ytterligere mellom 20 og 25 årsverk. Han forteller at de nye linjene som inkluderer både bølgeloddelinje og monteringslinje, fortsatt er i arbeid. Men det er for det meste oppgradering av programvare. – Når det er på plass, da blir det flyt. Han nevner også at per i dag bruker de én linje som går hele uken til prototyper.

Nytt fabrikat

Hapro har vært tro mot sine maskinleverandører i en årrekke, men nå måtte de skifte fabrikat på lodde- ovner. De ble valgt fordi de kan vannkjøle linjen med eget vann.

Og da kommer vi til:

Det store energiløftet

Den siste dagen i mars i år kunne de «åpne» det nye energisparingssystemet som innebar en komplett ombygging av alt de hadde av ventilasjonssystemer og oppvarming. Det var en begivenhet som næringsminister Jan Christian Vestre også møtte opp på. SustEvo, et firma som spesialiserer seg på bærekraftige energiløsninger, redesignet alt av kjølesystemer, varmesystemer, styresystemer og ventilasjonssystemer hos Hapro. Investeringen var på 14 millioner kroner med 4 millioner i støtte fra Enova.

Brønnpark

Det er ikke småtterier heller. Det er lagt ned 34 brønner på 300 meters dyp som lagrer vann. Dette vannet sørger for både varme og kjøling. Overskuddsvarme fra produksjon går også til oppvarming. Og som tidligere nevnt, vannet kan kjøle ned produksjonsmaskiner som trenger det. Resultatet er redusert energibruk på 40 prosent, så langt. Målet for 2023 er 50 prosent.

Hva som er gjort for å redusere energiforbruket

En skisse som viser hvordan Hapro har redusert energikostnaden ved å utnytte 34 borehull – med energibrønner som ligger på 300 meters dyp for lagring av vannet.

Hapro har redusert energibruken med 40 prosent ved hjelp av helhetlige løsninger som:

• Mengderegulering av kjøling og varme

• 34 energibrønner

• Gjenbruk av overskuddsvarme fra både bygg, maskiner, loddeovner og utstyr

• Et moderne system for energiovervåkning og styring

• Re-design av energisentralen og optimalisering av alt utstyr

• Nytt anlegg for inneklima

Powered by Labrador CMS