Forbruker:

En hjelp i kampen mot høye strømregninger, sier CTM Lyng, når de nå lanserer mTouch Energy.
En hjelp i kampen mot høye strømregninger, sier CTM Lyng, når de nå lanserer mTouch Energy.

Enklere inngang til smart teknologi og strømsparing

CTM Lyng sier at de jobber hardt for at alle skal få ta del i den teknologiske utviklingen, også de som ikke kan/ønsker å ha app. Med nyheten mTouch Energy kan alle få tilgang til teknologi for økt trygghet og reduserte kostnader, lover selskapet.

mTouch Energy gir brukeren all den informasjonen denne trenger, for å vite alt om øyeblikksforbruket og effektuttaket, med et «lekende lett» grensesnitt, som kommuniserer med brukeren gjennom bruk av farger og lydvarsler.

Enkel og forståelig visning når man går over den satte grensen på forbruket.
Enkel og forståelig visning når man går over den satte grensen på forbruket.

Gjennom kunnskap om «mitt/vårt» forbruk i boligen, på hytta eller i kontorlokalet, er det mye enklere å gjøre noe med forbruket, heter det. Enheten kan plasseres der man selv ønsker, enten det er sentralt på kjøkkenet hjemme eller ved kaffemaskinen på kontoret. Poenget er at det skal være enkelt kunne se hva som er status og historikk for forbruket.

Eksempel på kobling til smarte termostater.
Eksempel på kobling til smarte termostater.

mTouch Energy gir også mulighet for tilkobling av ulike laster (som varme, bereder osv., via andre mTouch OP produkter), slik at man kan koble disse ut i kortere perioder, når samlet forbruk er for høyt, slik at man unngår å måtte overskride valgt effektledd.

mTouch Energy blir tilgjengelig i mars 2024.

Powered by Labrador CMS