ADI Catalyst:

Mike Morrissey leder ADI Catalyst, et innovasjonssenter der det utvikles alt fra VR-teknologi til automatiserte produksjonslinjer. – Vi er et tyngdepunkt i Europa når det gjelder ekspertise på en rekke viktige områder innen elektronikkutvikling, fastslår han. I bakgrunnen en skisse av katalysator- og verkstedområdet.

Boltreplass for innovatører

Analog Devices’ nye utviklingssenter i Irland lar kundene riktig boltre seg med tilgang på verksteder, teknologi og ADIs egne spesialister.

Publisert

Analog Devices Inc. (ADI) inviterte nylig et kobbel av teknikkjournalister til sitt nye Mekka for innovatører: ADI Catalyst i Limerick i Irland, som ble åpnet for halvannet år siden. Det ble en oppdagelsesreise i tilrettelegging og støtte for nyskaping. Senteret er et resultat av betydelige investeringer fra ADI og samarbeid med lokale og nasjonale myndigheter, universiteter og ikke minst EU-programmer.

Satsingen omfatter en investering på 100 millioner euro og et skreddersydd fabrikkområde på over 30.000 kvadratmeter, der meningen har vært å invitere kunder til å utvikle sine produkter i umiddelbar nærhet til hundrevis av ADIs egne ingeniører, som stiller opp med både tekniske- og applikasjonskunnskaper. Vi ble invitert for å se hvordan det fungerer – og det gjør det!

Smarte løsninger

Det øvrige fabrikkanlegget til ADI i Irland utgjør en av de største halvlederfabrikkene i Europa, og ADI selv bruker mye ressurser på innovasjon og utvikling – selskapet investerte omlag 1,7 milliarder USD i FoU i fjor. Og samtidig som selskapet selger produktene sine med slagord som grønn teknologi, strømsparing og digitalisering, gjør de alvor av å utnytte smarte løsninger selv. Ifølge europasjef Martin Cotter har digitalisering av fabrikken i Limerick spart i størrelsesorden 30-40 % energiforbruk.

Populært

Ifølge Mike Morrissey, som er sjef for ADI Catalyst, kan kunder komme hit og jobbe med prosjektene sine i ro og fred, og trekke inn ADI-spesialister eller partnere etter behov. – I løpet av to måneder har vi hatt 58 kunder innom her, forteller han. – Det kan dreie seg om alt fra en todagers workshop til tette, langsiktige samarbeid over flere år. Prosjektene kan dreie seg om alt fra hørehjelpemidler til trådløse batteristyringssystemer og helt til automatisering av produksjon av medisinsk utstyr!

Tyngdepunkt i Europa

– ADI Catalyst synliggjør veldig godt og fremhever hva vi gjør innen kundesamarbeid, fortsetter Morrissey. – Og et viktig poeng er at vi har en styrke med svært mange FoU-ingeniører her – over 1800. Det gjør oss til et tyngdepunkt i Europa når det gjelder ekspertise på en rekke viktige områder innen elektronikkutvikling, fastslår han.

Samarbeid

– Kundene trekker oss inn i deres prosjekter og problematikk i større grad enn før, fastslår Martin Cotter. – Vår rolle er å forenkle det vi gjør overfor kundene – og her er samarbeid et nøkkelord, der vi setter fokus på innovasjon, sier han. – Halvledere er sentralt i nye produkter og virksomheter, understreker Cotter.

– Kundene trekker oss inn i deres prosjekter og problematikk i større grad enn før, fastslår Martin Cotter.

Digitale fabrikker

Involverte teknologier er alt fra analog/mikset signal og kraftstyring til RF/mikrobølge, sensorer og kantprosessering, og ikke minst AI og maskinlæring. – Industrien kommer til å endre seg i de fleste markeder, spesielt når det gjelder innføring av intelligente kantsystemer. Eksempler på dette er digitale fabrikker og intelligente batterisystemer, fremholder Cotter. – På mange måter blir det en videreføring av det som skjedde med mobiltelefoner, men i en enda større skala.

Nødvendig

Det er mange gode grunner til å digitalisere produksjon. – Som nevnt har digitalisering av fabrikken her i Limerick har spart oss for 30-40 % energiforbruk. Det er viktig både for kostnadsbesparelser og miljøet. For å nå klimamålene må vi agere nå, poengterer Cotter. – Samtidig ser vi generelt at mye produksjon nå hentes tilbake til Europa. Men det kan bare skje økonomisk og bærekraftig i digitale fabrikker, oppsummerer han.

Automatisering

Vi nevnte industriell automatisering. – I de senere årene har vi sett en stor økning i investeringer i automatisering, for å øke produktivitet, håndtere re-shoring, og dynamiske fabrikker, sier spesialist Leo McHugh. – Her har vi testbeds fra enkle PLSer til mange kontrollere, styreenheter osv. Sanntidsstyring, mer prosessering i kanten, økte båndbredder med TSN er noen av stikkordene, legger han til.

– I de senere årene har vi sett en stor økning i investeringer i automatisering, for å øke produktivitet, håndtere re-shoring, og dynamiske fabrikker, sier spesialist Leo McHugh.

Selvfølgelig er også roboter en del av dette. Det spenner fra enkle koboter til intelligente selvgående roboter, utvikling av autonome roboter basert på åpen kildekode m.v.

Smartere produksjon

John O’Donnell fra Johnson & Johnson forteller hvordan medtek-giganten har brukt symbiosen med ADI for å utvikle nye automatiserte produksjonslinjer. – Markedet vårt preges av personaliserte produkter, en aldrende befolkning og digital helse. Volumene øker og porteføljen øker, og folk er ikke lett å få tak i. Vi bruker 2 milliarder dollar i året på fabrikkautomatisering – i hovedsak utskifting av utstyr, og det er ikke bærekraftig i lengden.

Johnson & Johnson har utviklet komplette, intelligente produksjonslinjer hos ADI Catalyst.

– Samarbeidet med ADI her driver nye innovasjoner, der vi ser mot en helautomatisert fabrikk. Ikke nok med det, produksjonen blir dessuten mer fleksibel, og nå også rekonfigurerbar. Dette gjør det enklere å lage personaliserte produkter – selv de som ikke er oppfunnet ennå, fastslår O’Donnell.

Virtuell virkelighet

En annen kunde som er storfornøyd med samarbeidet med ADI er finske Varjo, som etter eget utsagn har utviklet verdens høyeste-kvalitets VR/XR-løsninger. – Teknologien gjør det mulig å blande virkelighet og virtuell virkelighet, og arbeide med svært høy nøyaktighet, sier maskinvarearkitekt Mika-Petteri Lundgren.

Varjo utvikler VR/XR-teknologi i samarbeid med ADI.

– Fra leverandør til partner

Mika-Petteri Lundgren.

De hevder videre å ha oppløsning på linje med det menneskelige øye, og har funksjoner som øyefølger, video pass-through (XR), håndstyring (VR) med mer. – Samarbeidet med ADI har styrket seg underveis. I praksis har ADI gått fra å være en komponentleverandør til å bli en teknologipartner, sier Lundgren. – Foruten den tekniske støtten og ekspertisen, har de vist seg å være overraskende fleksible for et så stort selskap, poengterer han.

Shane O’Hara fra ADI demonstrerer bevegelsesstyring, posisjonsstyring og integrasjon i industrielle prosesser, med bruk av flere roboter, time-of-flight-kameraer og avanserte motorstyringer.

 

Og selvsagt skal det være lov å leke seg med autonome roboter, i dette tilfellet ADAM – Analog Devices Autonomous Mobot – som også kan demonstrere ulike teknologier fra ADI. Det sentrale kretskortet kan kjøpes som hyllevare, og åpen kildekode er tilgjengelig.

 

Utvikling av batteristyringssystemer er en viktig del i ADI Catalyst. Ikke minst trådløse overvåkingssystemer, som kan spare betydelige mengder kabling i en bil. – Vi har allerede levert ulike produkter – ledningsbaserte og trådløse – til 17 millioner biler, forteller Vincent Troy. Og alt dette kan overføres til energilagringssystemer generelt, understreker han. ADIs elektrifiseringsportefølje, ADI Recharge, inkluderer batteristyringssystemer (BMS), frekvensomformere, energilagringssystemer (ESS), og målere. – Her kan vi levere utviklingssett som emulerer hele systemer, og gjør det lett for kundene å komme i gang.

 

 

Powered by Labrador CMS