Forsvar og innkjøp:

Norske marine- jegere i aksjon under Operation Ocean shield i 2013. Bredbåndsantenna fra Radionor er den taggete boksen på «taket».

Tid for å endre anskaffelsesprosesser

Rigide anskaffelsesprosesser i Forsvaret gjør det vanskelig for norske teknologibedrifter å selge produkter, selv etter lovende uttesting.

Publisert Sist oppdatert

– Den største flaskehalsen for de operative avdelingene i Forsvaret er anskaffelsesregimet. Hvis en operativ avdeling ønsker seg for eksempel 20 stykker av noe de har testet, møter de veggen hos Forsvarsmateriell (FMA). En slik anskaffelse er det ikke mulig å få gjennom slik FMA er rigget i dag, sier daglig leder i Radionor, Atle Sægrov, i en aktueltsak på FFI.no. Mer dynamiske innkjøpsmodeller er en del av løsningen, ifølge Sægrov.

Lettere i utlandet

Selv har han opplevd at Forsvaret «skifter innstilling» til ny teknologi når de er i utenlandsoperasjoner. For eksempel da Forsvaret skulle delta på «piratjakt» med fregatten «Fritjof Nansen» i Adenbukta i operasjon Ocean Shield i 2013, fikk Radionor en forespørsel fra Marinejegerkommandoen (MJK) om å sette opp en testrigg med utstyr som de hadde demonstrert for Forsvarets eksperimenterings- og utviklingsavdeling (NOBLE) en tid før.

Avansert radioteknologi

Teknologien gjorde det mulig for mannskapet i observasjonsrommet å se live video både fra bordings-RIBen og fregatten via bredbåndslink. De som ledet operasjonen kunne dessuten snakke direkte med operatøren i båten. Det endte med at MJK ble begeistret for løsningen, og de avanserte radioene fra Radionor ble med til Adenbukten. Utstyret og folk fra Radionor ble leaset så lenge oppdraget varte.

Testing, og så...

Etter pirat-eventyret gjorde Radionor litt mer testing med NOBLE og Combat lab, Hærens «teknologilaboratorium». Så ble det stille. Tilbakemeldingene var gode Det ble skrevet flere testrapporter som påviste de operative effektene. Men ingenting skjedde. - Problemet den gang var kanskje at vi var for langt forut teknologisk. Det vi kunne tilby passet ikke inn i Forsvarets eksisterende systemer eller anskaffelsesprosesser. Eksisterende systemer var basert på talesamband, og visste ikke helt hva de skulle med all denne båndbredden, sier Sægrov til FFI.

Les også:

FoU-søknader: "Bortkastet tid"

Oppfølging

Organisasjoner som ICEworx og Combat lab møtes med kritikk om at det de holder på med aldri blir noe av. - Jeg mener det i stor grad er fordi FMA ikke tar positive testrapporter til følge. At FMA og de formaliserte innkjøpsprogrammene ikke er rigget for å håndtere potensiell nyttig teknologi i hurtig tempo, betyr ikke at det er feil eller unyttig å teste og eksperimentere, sier Sægrov.

Mindre spesifisering

Ifølge Sægrov bør vi lære av USA, England og Frankrike. Der har de som nedfelt politikk å ta i bruk teknologi fra SMB-segmentet. De tildeler penger direkte til våpengrener, både til innkjøp, operativ testing og eksperimentering. Midlene går til å finne løsninger på operative oppgaver og problemer, ikke til å anskaffe bestemte «dingser».

Alternative anskaffelser

– Helst skulle SMBene sett at Forsvaret kunne anskaffet ny teknologi med driftsstøtte fra leverandøren for å komme raskt i gang. Det er praktisk umulig med dagens innkjøpsregime. En nødløsning kan være leasing i forbindelse med testing eller operativ bruk. Det vil senke terskelen for å ta i bruk noe helt nytt i Forsvaret, avslutter Sægrov i artikkelen.

Som for mange andre teknologibedrifter som kunne være aktuelle leverandører til Forsvaret, går 97% av omsetningen i Radionor til eksport.

Kanskje er vi inne i en tid for endring?

Les hele saken på FFI.no: Med norsk teknologi på piratjakt

Powered by Labrador CMS