Datasenter:

Konstruksjonen av det nye datasenterbygget er allerede i gang.
Konstruksjonen av det nye datasenterbygget er allerede i gang.

Green Mountain utvider i Enebakk

På grunn av sterk vekst har Green Mountain startet et nytt byggeprosjekt ved sitt datasenteranlegg i Enebakk utenfor Oslo. Det nye bygget har en kapasitet på 10 MW er en utvidelse av to allerede eksisterende bygninger som utelukkende er dedikert en stor internasjonal skyleverandør.

Den nye to-etasjes bygningen vil romme 5800 m2 og fungere som et tilbygg til kundens allerede eksisterende bygninger. Dermed øker det totale fotavtrykket for denne kunden til 18 MW. Anleggsarbeidet er allerede i gang og man forventer ferdigstillelse i mai 2024.

I tillegg til dette spesifikke kundeprosjektet består datasenteranlegget også av en bygning på 13,5 MW beregnet for samlokalisering av flere kunder. Bygget ble fullført så sent som i desember 2022.

– Vi er veldig fornøyde med all aktiviteten som foregår hos oss på Enebakk akkurat nå. Spesielt hyggelig er det å få fornyet tillit av kunden som har valgt å mer enn doble sin kapasitet her, sier Svein Atle Hagaseth, administrerende direktør i Green Mountain.

Green Mountain har opplevd en kraftig vekst de siste månedene med utvidelser på alle sine nåværende datasenterlokasjoner.

– Norge begynner virkelig å markere seg internasjonalt i datasenterbransjen. Vårt verdibudskap om fornybar og rimelig kraft, god fibertilgang, kompetent arbeidsstyrke og stabile rammebetingelser klinger godt i ørene til internasjonale kunder. Basert på de positive tilbakemeldingene vi får i markedet forventer jeg en bratt vekstkurve også i årene som kommer, legger Hagaseth til.

CTS Nordics er valgt som byggpartner og de vil bygge side om side med det eksisterende datasenteret som er i full drift.

– Flere megawatt betyr også flere arbeidsplasser og lokale ringvirkninger. Vi må oppbemanne vårt driftsteam og også ansette flere støttefunksjoner. Vi håper at vårt planlagte kontorbygg på anlegget vil stå klart i sammenheng med ferdigstillelsen slik at vår voksende organisasjon også får bedre fasiliteter, avslutter Hagaseth.

Powered by Labrador CMS