Sensorer:

I vekst: Plaato, her representert ved f.v. daglig leder Magnus Valmot og to av gründerne Michael Kononsky og Pål Ingebrigtsen har gjort det rimelig og enkelt for bryggeriene å hente sanntidsdata fra gjæringsprosessene.

Elektronikk med en smak av humle

Med egenutviklede sensorer og digital tvilling i skyen hjelper oslobedriften Plaato AS bryggerier verden over med å holde bedre kontroll på fermenteringsprosessene. Flere industrier kan stå for tur.

Publisert

Etter å ha startet med overvåkingsløsninger for hjemmebryggere, opplever Plaato AS nå suksess med løsninger for de profesjonelle bryggeriene. – I stedet for å ta daglige manuelle prøver, kan bryggemestrene nå følge fermenteringsprosessen kontinuerlig på en mobilskjerm, og bruke sammenligninger av historiske data for å forbedre prosessene, forteller daglig leder Magnus Valmot. – Vi tar ikke bort håndverket – vi gjør det bare enklere, legger han til.

Gjør teknologien tilgjengelig

Selskapet har utviklet trådløse sensorer med et standard grensesnitt, som enkelt kan plasseres ut på tankene av brukerne selv. Sensorene konfigureres og koples automatisk til nettverket ved å lese av en QR-kode på enheten. Skyløsning og programvare for mobiltelefoner følger med. – Det finnes tilgjengelige sensorløsninger på markedet, men de er kostbare og krever omfattende tilpassing og installasjon, forklarer medgründer og produktsjef Pål Ingebrigtsen. – Vi tilgjengeliggjør teknologi for en hel industri, sier han.

Stemmegaffel-probe

Konseptet er kjent, men Plaato har utviklet sin egen sensor basert på et piezoelement som får en «stemmegaffel» i proben til å vibrere. Under fermenteringsprosessen endres væskens egenskaper, dvs når sukkeret omdannes til CO2 og etanol, og denne endringen i massetetthet kan måles i form av endret frekvens. Denne teknologien kan brukes i alle slags fermenteringsprosesser, og det åpner store muligheter for selskapet.

Sensorene Plaato Pro er basert på et «stemmegaffelprinsipp», og måler massetettheten i væsken. Hver sensor har et innebygd kretskort med avlesningselektronikk, mikrokontrollere, kommunikasjonskretser og kraftstyring for batteriet. Lavt effektbruk og effektiv kode er et must.

Bedre kontroll

Prøvetaking er fremdeles en manuell prosess, selv i mange av de største bryggeriene. Det kan være tidkrevende og kostbart hvis det er mange tanker som skal testes. Enkelte vinprodusenter har opp til 30 ansatte bare for denne rutinen. En stor fordel ved automatisering, ifølge Ingebrigtsen, er at man kan implementere handlinger ved visse tidspunkt eller faser i fermenteringen. – I dag gjøres mye på tid. Det er bedre å gjøre det på riktig massetetthet. Det gir bedre repeterbarhet, f.eks. når det skal tilsettes humle, forklarer han.

Forbedring

Basert på historiske data kan man endre og tilpasse temperatur og andre parametre i prosessene. Integrert temperaturmåling har dessuten vært med på å avverge «katastrofer», for eksempel i tilfeller der kjølesystemet har sluttet å virke.

Brukervennlig

Et vesentlig poeng var at systemet skulle være enkelt å installere, og at det skulle være trådløst.
– Trådløs kommunikasjon var noe av det første vi spesifiserte: Å installere nytt ledningsnett er ikke ønsket i industrien. Videre måtte det være vanntett, batteridrevet og skalerbart. En app på smarttelefon gjør det enkelt å komme opp og gå uten spesiell kompetanse, forteller Ingebrigtsen. Kunden kjøper sensorene, og betaler en løpende lisens for å bruke dem.

Kundene kan installere de trådløse sensorene selv, og kople dem automatisk opp ved å lese av en QR-kode på sensorhodet.

Kvalitet

– Vi videreutvikler kontinuerlig programvaren med nye funksjoner. For eksempel har vi lagt til mulighet for å sammenligne data, med tanke på å se mønstre for kvalitetsnivå, og dermed potensiale for optimalisering, fremholder han.

Engasjerende

Systemet er i dag installert hos mange store bryggerier, og engasjementet er stort, ifølge Ingebrigtsen. De som er aller mest engasjert i yrket sitt, følger nå med på mobilen hele døgnet. Plaato har et godt hjemmemarked, med både øl-, sider og mjødprodusenter, men det store markedet er ute i verden, spesielt USA. Totalt har selskapet over 300 kunder i 30 land. Bare i uken før vårt besøk hadde de landet 9 nye kunder.

Verdien av data

Foto fra Hopsized Brewing Company, USA.

- Datafangst er steg én, og der er her sensorløsningen vår kommer inn, men det mest spennende er innsikten som dataene gir kundene våre, forklarer Valmot. Dataene analyseres og visualiseres, og muliggjør både prosessforbedringer, bedre kvalitetskontroll og fremover også økt grad av automasjon. Disse trendene ser vi i alle andre industrier, og vi tror det er forutsetninger for å konkurrere effektivt i årene fremover.

Design for produksjon

Sensorene settes foreløpig sammen hos Plaato, men man vurderer eksterne partnere for oppskalering av produksjonen. – Vi har tenkt «design for manufacturing», understreker Valmot. – Ved å produsere her får vi bedre kjennskap til industrialiseringen, og kan lære mer underveis, sier han.

Matproduksjon

Sensorløsningene til Plaato kan brukes til flere typer fermentering, ikke bare øl og vin.

Selskapet deltar bl.a. i et samarbeid med NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) om fermentering innen matproduksjon. Prosjektet skal bl.a. utforske produksjon av proteiner ved hjelp av fermentering, og bruker Plaatos sensorer for å overvåke prosessene. Et poeng er også å utvikle teknologi som gjør det mulig å kommersialisere forskningsresultatene.

Powered by Labrador CMS