Artig automatisering:

Kreativ automatisering: - Ved å sette en maskin for montering av hullmonterte- og mekaniske komponenter og en bølgelodder i en tradisjonell produksjonslinje, både sparer vi mye arbeid og frigjør monteringsutstyr, forteller Bjørn-Inge Østby og Hans Inge Gjærviken.

Mekanikk, hullmontering og bølgelodding

Hapro har satset hardt på automatisering – nå ser de på hvordan «tradisjonelle» monteringsprinsipper i kombinasjon med nye kan gjøre flyten i produksjon enda bedre.

Publisert

– Alt her er nytt, sier avdelingsleder Hans Inge Gjærviken mens han og produksjonssjef Bjørn-Inge Østby geleider Elektronikk rundt produksjonslinjen som setter sammen kretskortene til elbilladerne fra Easee. Det vil si, den består av to identiske linjer, der kortene etter å ha vært gjennom den første linjen flippes rundt og sendes gjennom den andre for montering på undersiden.

Bryter med trenden

For øvrig er linjen stort sett av samme type og sammensetning som de øvrige linjene hos Hapro Electronics. Men nå skal man bryte litt med «tradisjonen», og sette inn en bølgeloddemaskin i linjen. Denne typen utstyr kan også være egnet for andre markeder, spesielt innen kraftelektronikk, sier Gjærviken. – Å investere i en ny bølgeloddemaskin nå går imot den generelle trenden. Det er litt morsomt, legger han til. – I dag bruker vi mye selektiv lodding, men savner litt høyere kapasitet, spesielt når vi produserer i slike volumer som med Easee, forklarer Østby.

Hapro Electronics har bygget opp en egen OFM-linje for montering av kretskort til Easee. Linjen er forsterket med et såkalt Tower for rask og automatisk etterfylling av komponenter.

Raskt i gang

Veksten i markedet og spesielt store kontrakter som den med Easee har satt krav til omstilling og opprusting hos Hapro. Bare i år vil selskapet ha ansatt 19 nye operatører på OFM-linjene. – De gode arbeidsmetodene som er innarbeidet her over tid har vært uvurderlige for å få folk raskt i gang, sier Østby. Dermed har ansatte vært i stand til å kjøre en produksjonslinje etter bare to måneders opplæring. Dette har også bakgrunn i den omfattende automatiseringen og tilretteleggingen som er blitt implementert i fabrikken.

God hjelp

– Dette er til stor hjelp for operatørene, og muliggjør dessuten informasjonsflyt på tvers av ulike skift, sier Østby. Til sammen 12 SPI og AOI- maskiner bistår nå operatørene, noe som fører til enda mindre feil i produktene. Ifølge Østby har for eksempel dette med feil retning på komponenter blitt et større problem, som følge av at komponentmangelen har gjort pakking av komponentene mer utfordrende.

Rask etterfylling

For å hjelpe operatørene med raskere komponentpåfyll har man også investert i et såkalt Tower, som automatisk henter frem reservehjul med komponenter. Når monteringsmaskinen merker at det går mot slutten av et hjul, bestiller den automatisk et nytt, som da vil ligge klart for operatøren når det er på tide å bytte. Dette apparatet har plass til nesten 1000 slike komponenthjul.

Hva med store komponenter

Trenden mot elektrifisering har naturlig nok ført med seg et behov for større komponenter – inkludert hullmonterte. – Vi har jobbet mye med automatisering av hullmontering, og har til slutt landet på å kjøpe en SFAB; En maskin som i utgangspunktet kan brukes til å montere alt mulig, forklarer Gjærviken. – Den har en mengde tilgjengelig tilbehør, som åpner for å montere alt fra kondensatorer på bånd til mekaniske deler, fremholder han. – Det vil spare oss for mye tid og manuelt arbeid.

Frigjør kapasitet

– Når vi får satt inn bølgelodderen og denne maskinen i samme linje, får vi i praksis frigjort en hel monteringslinje, og kan bygge opp en ny. Det betyr at vi i praksis kan utvide maskinparken med to nye linjer, fortsetter Østby. Dette vil ha stor betydning for kapasiteten i SMT- avdelingen til Hapro.

Automatiseringsprosjekt

- Vi har et omfattende automatiseringsprosjekt gående, der vi bl.a. ser på automatisering av plukk og taping av plastkomponenter, forteller Gjærviken videre. Ansvarlig for automatiseringsprosjektet er Espen Lunden. – Vi er kjempegode på automatisering av kretskortproduksjon. Men det er et stort potensiale innen automatisering av andre deler av produksjonen, slik som mekanisk sammenstilling, forklarer han.

Smarte løsninger

Automatisering er ikke nødvendigvis synonymt med dyre roboter. – Ofte kan enkle løsninger erstatte investeringer i kostbart automatiseringsutstyr, understreker Lunden. Han har fått med seg ekstra krefter i arbeidet, slik at det nå er 2 masteringeniører og 2 faglærlinger involvert i prosjektet, i tillegg til annen kompetanse på huset. Hapro ble i fjor godkjent som lærlingbedrift innen automatisering.

Flytter ut

Hapro er for øvrig i ferd med å flytte sammenstillingsoppgavene til to separate bygg som de eier i nærheten. Det vil åpne opp for å bygge en mye bedre flyt i kretskortfabrikken. I forbindelse med flytteprosessen og ombyggingen er utviklet en «digital tvilling» som gjør det mulig å simulere prosesser og vareflyt som i et dataspill.

Powered by Labrador CMS