Intek

– Vi opplever en god økning i prosjekter, og nå er kapasiteten for 2023 og 2024 mer eller mindre belagt, så vi vil trenge flere ansatte, sier salgsleder Sølvar Flatmo i Intek. I disse lokalene settes for øvrig alt utstyret opp og testes grundig før de leveres kunde.
– Vi opplever en god økning i prosjekter, og nå er kapasiteten for 2023 og 2024 mer eller mindre belagt, så vi vil trenge flere ansatte, sier salgsleder Sølvar Flatmo i Intek. I disse lokalene settes for øvrig alt utstyret opp og testes grundig før de leveres kunde.

Fremtiden er automatisering

Vel, det har vi vel hørt før. Men for å kunne konkurrere og produsere hjemme er det like fullt et faktum. Og Intek fra Raufoss er klar for å hjelpe til med både automatisering og robotisering.

Publisert

Intek Engineering AS er et familieselskap – nå andre generasjon, som ble etablert i 1980. Med mer enn 30 års erfaring med å levere robotløsninger, har selskapet fått en solid rolle innen industriell robotisering og automatisering i Norge. Historien strekker seg tilbake til tidlig 70-tall, mens den første roboten ble levert i 1984.

Mange grunner til å automatisere

Fremtiden er automatisering og det er mange grunner til det. Mye av dette er kjent, men det er fortsatt en viss avstand fra å tenke og å handle i Norge. Sølvar Flatmo, salgsleder i Intek peker på noen av de viktigste momentene ved automatisering og robotisering: Smart produksjon inkludert kunstig intelligens og maskinlæring, at det er brukervennlig og ikke minst – det vil bidra til at det blir mer lønnsomt å produsere hjemme.

– Selvsagt vil arbeidsoppgavene på gulvet endre seg, men ikke nødvendigvis antall ansatte, da det er viktig å kombinere robotene med kunnskapen til de ansatte! Effektiv produksjon vil ofte bety økt lønnsomhet som igjen gir muligheter til å innovere og jobbe med nye produkter, sier han.

Programvareplattform viktig

Automatisering, for at det skal fungere skikkelig, krever en programvareplattform. Intek har sin egen, Intek.IEcore, en plattform som ligger i kjernen til alt og som kan tilpasses alle industrier. – Vi baserer det meste på PC-plattformer, forklarer Flatmo. Løsningen er fleksibel og skalerbar og kan kobles opp mot en rekke leverandører, slik at man har full kontroll og kommunikasjon med maskiner og produksjon. – Samlet handler dette om å møte Industri 4.0 og alt som måtte komme av produksjonsprosesser i fremtiden. Dette innebærer også flere elementer som må tas med, som sensorer, nevnte skytjenester, Tingenes Internett og ikke minst, mann-maskin-grensesnitt.

Grønne prosjekter

– For oss er batterier og grønne prosjekter store nå. For eksempel er kapasiteten for 2023 og mye av 2024 allerede belagt, så vi vil trenge flere ansatte, sier Flatmo. De har dessuten gode referansekunder, som f.eks. Corvus Energy AS. – I denne sektoren er fleksibilitet er viktig, siden levetiden er relativt kort for batterier på grunn av stadig ny teknologi. Derfor må det være mulig å bytte verktøy ved nye produkter. Simulering er også veldig viktig, i tillegg til å bruke digital tvilling, legger han til. – Dette er også av betydning hvis vi får komme tidlig inn i prosjektet, siden det kan redusere den totale leveransetiden.

Flere prosjekter

Matriseproduksjon

Matriseproduksjon er basert på kategoriserte, standardiserte produksjonsceller. Disse kan ordnes i praktisk talt et hvilket som helst antall i et rutenettoppsett. Alle celler er utstyrt med produktnøytralt utstyr og produktspesifikke basisfunksjoner.

Inne i cellene er det for eksempel dreieskiver for nedsetting av deler, verktøyplasseringer og roboter som utfører den aktuelle prosessen. Disse produksjonscellene kan utvides individuelt med prosess-spesifikt utstyr. Sveising, liming, stansing og lodding: Nesten alle prosesser kan integreres.

Kilde/illstrasjon: KUKA Systems

For å understreke at kapasiteten nå fylles opp, forteller Flatmo at prosjektene er både større og flere nå. – Vi er i en situasjon der normalprosjektene er blitt betydelig større samtidig som de går over lengre tidsperiode og parallelt, sier han. – Dette krever andre måter å jobbe på og gjennomføringsprosedyrer.

Filosofi for robotikk

Et begrep og filosofi som nå kommer når det handler om robotikk, spesielt innen batteriproduksjon, er matriseproduksjon. Det betyr blant annet at det er mye enklere å utvide kapasiteten. – Vi ser at dette også begynner å komme i bilindustrien. Kort fortalt er det individuelle celler eller arbeidsstasjon som det er mye enklere å flytte eller utvide med flere celler. En annen effekt er at det sikrer investeringen, da utstyret kan brukes gjennom flere versjoner av produktet, sier Flatmo. – Vi har levert en del av disse og akkurat nå arbeider vi med Schive og kontraktprodusenten Axxe om celler som må være svært fleksible.

Jobber med de beste

Referansene til Intek er det ingenting å si på. Det er bare å ta en titt på nettsiden (intek.no).

Powered by Labrador CMS