Tyskland ser mot 6G

Tyske myndigheter i gang med fyrtårnprosjekt for utvikling, standardisering og implementering av neste generasjon mobilkommunikasjon.

Publisert

Det treårige fyrtårnprosjektet med betegnelsen 6G-ANNA ble initiert av det tyske utdannings- og forskningsdepartementet (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF) og ledes av Nokia.

Med en felles innsats fra de 29 deltagende selskapene og forskningsinstitusjonene sikter konsortiet mot å fremskynde utvikling, standardisering og implementering av den kommende, nye generasjonen av mobilkommunikasjon, fremgår det av en pressemelding fra Rohde & Schwarz. Sistnevnte bidrar til prosjektet med sin allerede omfattende forskning på 6G og tilstøtende teknologier.

Mens 5G fortsatt rulles ut i Tyskland, har BMBF allerede satt i gang planer for å forme og implementere 6G. Det nye fyrtårnsprosjektet 6G-ANNA (6G Access, Network of Networks and Automation) er en del av et større "6G Platform Germany"-initiativ.

Prosjektet startet opp 1. juli 2022 for en varighet på 3 år, og finansieres av BMBF med 38,4 millioner euro. Konsortiet er dannet av veletablerte selskaper som Airbus, Bosch, Ericsson, Siemens og Vodafone samt innovative oppstartsbedrifter, forskningsinstitutter og anerkjente universiteter.

Rohde & Schwarz skriver at de har vært tett involvert i forskning utover 5G og utviklingen av 6G fra tidlig begynnelse, og støtter aktivt de pågående grunnleggende forskningsaktivitetene ved 6G-organisasjoner, universiteter og forskningsinstitutter over hele Europa, i USA og Japan. Selskapet har allerede investert tungt i forskning på ulike teknologier som forventes å spille en viktig rolle i utviklingen av 6G som (sub-)THz kommunikasjon, felles kommunikasjon og sensing (JCAS), kunstig intelligens (KI) og maskinlæring (ML) eller rekonfigurerbare intelligente overflater (RIS).

Den første globale spesifikasjonen av 6G er ventet i løpet av de neste seks til åtte årene, og den kommersielle introduksjonen av teknologien er anslått å finne sted rundt 2030.

Powered by Labrador CMS