Fiberoptikk benyttes til smart områdesikring

Store områder, som f.eks. datasentre, er det vanskelig eller umulig å ha full overvåkingsdekning på med kameraer. Intelligente, "lyttende" fiberoptikksystemer kan være et alternativ, mener artikkelforfatteren.

Publisert Sist oppdatert

Datasentre er kommet for å bli i hverdagslivet. De fleste sikkerhetsevalueringer fokuserer på nettangrep, men fysiske angrep må også tas med i betraktning, da denne type sikkerhetsbrudd mot et datasenter kan ha ødeleggende og katastrofale konsekvenser.

Det er omtrent 2.600 datasentre i USA, 35% av det globale antall, med UK på andreplass med litt over 450[1]. Confederation of British Industry beregner at dataoverføringer i UK genererer GBP174 milliarder, så å sikre datasentre mot fysiske trusler er et enormt ansvar som må tas svært alvorlig.

Et kontinuerlig overvåkningssystem

Det kan være vanskelig å implementere fullstendig overvåking med tradisjonelle metoder.
Det kan være vanskelig å implementere fullstendig overvåking med tradisjonelle metoder.

Eksisterende innbruddsdetektorteknologi stoler vanligvis på punktsensorer, som kameraer, som posisjoneres jevnt langs en perimeter, eller yttergrense. Kameraer har dog sin begrensning. De dekker kun siktelinjen på spesifikke punkter. De gir ikke kontinuerlig oversikt eller full synlighet av hele omkretsen.

Det er her Fotechs teknologi kommer på banen med sin sanntids lineære aktiva-overvåkning. Fotech er en bp Launchpad bedrift, og gjør de fiberoptiske kablene langs datasenterets perimeter til en hel, uavbrutt lengde sensorer som kontinuerlig overvåker alle aktiva.

Den enorme avstanden på enkelte områder betyr at det er umulig å utføre overvåkning av perimeterlengden med fysiske patruljer, eller CCTV, døgnet rundt. En løsning som plasserer kameraer annenhver meter langs yttergrensen, er ikke økonomisk gjennomførbart. Det er også en åpen trussel- og innbrudd-invitasjon at yttergrensen ikke er fullstendig sikret.

Oppdager hva som skjedde, når og hvor

LiveDETECT bruker Distributed Acoustic Sensing (DAS) teknologi, som hvert sekund sender tusenvis av lysimpulser langs fiberoptiske kabler, og overvåker lysmønsteret som reflekteres tilbake. Den fiberoptiske kabelen oppfatter all akustikk eller vibrasjonsenergi, da dette forandrer lysmønsteret som reflekteres tilbake til Helios DAS hardware, og indikerer en uspesifisert forstyrrelse. Med hjelp av avanserte algoritmer og teknologi, analyserer Helios DAS disse forstyrrelsene og identifiserer og kategoriserer dem. Dette kan være at noen går tett opp mot - eller over, en grense, plasserer en stige mot et gjerde, eller graver nær en yttergrense.

Hver type forstyrrelse har sin egen signatur, og teknologien gir operatøren nøyaktig beskjed, i sanntid, hva som har skjedd, samt nøyaktig når og hvor det skjedde. Enda viktigere, den kan filtrere ut bakgrunnsstøy, og tilrettelegge respons etter ønsket høy- eller lav-risiko soner langs yttergrensen.

Ligger for eksempel datasenterets yttergrense nær en populær joggesti, sørger vi for at denne normale aktiviteten ikke utløser alarm. Men ankommer personer kl 03 om morgenen, eller stopper en person nær gjerdet, vil dette betraktes som uvanlig. Alt avvik fra et normalt atferdsmønster kan programmeres, og utløse et varsel. 

Oppdages et sikkerhetsbrudd, og det er forsøk på innbrudd, vil systemet varsle Alarm Management Server og sikkerhetsvakten, så de kan reagere i henhold til alarmnivået. Der er tre alarmnivåer: grønt, orange og rødt. Rødt er det høyeste trusselnivået, og utløses når noen - eller noe - truende kommer på innsiden av yttergrensen.

Enkel integrering

LiveDETECT burde være en del av en grunnleggende sikkerhetsstrategi. Den integreres enkelt inn i eksisterende sikkerhetssystemer, samarbeider med kamera, vaktposter og ubemannete droner (UAVer) som kan overvåke situasjonen og forsterke den totale sikkerheten. 

LiveDETECT leverer områdesikring med full dekning. Dette forsterker effektivitet og presisjon ved identifisering av mulige alarmer, samt gjør responstiden raskere ved å avsløre, i sanntid, hendelser hvor som helst langs yttergrensen.

Med en aktivert innbruddsalarm, kan LiveDETECT gi informasjon om hva kameraene bør siktes inn på. LiveDETECT kan også sende GPS koordinater om pågående støy til en UAV, som da automatisk tar av for å utføre mer detaljerte undersøkelser.

Fiberoptiske kabler er vanligvis nedgravet, og LiveDETECT ligger skjult, så inntrengere vil ikke kunne se den. DAS er dessuten ikke påvirket av været – kameraer kan ikke være til hjelp i en snøstorm, men LiveDETECT er driftssikker uansett. 

Et robust system

LiveDETECT er et robust system, som kan forsterkes med ekstra sikringstiltak. Fiberoptikken kan konfigureres i en dobbel sløyfe og gå parallelt for å gi redundans, samt opprettholde dekning hvis en målekabel utsettes for hærverk eller kuttes ved et uhell.

Overvåkningssystemets programvare kan også overføres til et sekundært nettsted. Alarmen registreres da på to steder, og sikrer dermed at ansvaret ikke ligger kun på en person.

LiveDETECT har kapasitet til å gi et datasenter kontinuerlig overvåkning av dets totale perimeter, og til å alarmere i sanntid, noe som gir vaktmannskapet den totale oversikten de trenger for å administrere driften og reagere effektivt på trusler.

Mer informasjon finnes på www.fotech.com.

Om forfatteren: Stuart Large er Product Line og Business Development Director i Fotech, en bp Launchpad bedrift.

 

[1] Cloudscene, 2021

Powered by Labrador CMS