Utforsker autonom havn

Semcon i nytt prosjekt rundt autonome løsninger i Gävle havn.

Publisert

Denne artikkelen er 2 år eller eldre

I en ny mulighetsstudie for Yilport vil Semcon denne høsten undersøke hvordan transportstrømmer i Gävle havn kan effektiviseres. Autonome kjøretøy gjør det mulig å automatisere logistikkprosessene, noe som reduserer kostnadene samtidig som det forbedrer sikkerheten og kvaliteten.

Gävle er en av Sveriges største havner, og hver dag transporteres store mengder gods og varer til og fra havnen, der Yilport er ansvarlig for driften. En havn er et avgrenset område med profesjonelle aktører, noe som betyr at dette er et ideelt miljø for automatiserte løsninger.

– Vi har fått i oppdrag å kartlegge og analysere fordelene og verdiene autonome løsninger kan gi Yilport for en spesifikk logistikkprosess. Denne mulighetsstudien vil fokusere på én enkelt prosess, men ambisjonen er å bygge en helt autonom logistikkproduksjon for Yilport, noe som er veldig spennende. Autonome løsninger optimaliserer ikke bare driftskostnadene, men bidrar også til å forbedre sikkerhet, kvalitet og sporbarhet. Dessuten gir autonomi også nye muligheter i forhold til mer miljøvennlig drift, sier David Darwall, forretningsansvarlig for anvendt autonomi i Semcon.

Avansert ekspertise

Logistikkprosessen som først skal undersøkes er transportflyten av containere med lastebil fra containerlager til kaiene, hvor de deretter løftes med kran på skip. I prosjektet vil Semcon kartlegge alle deler av prosessen, alle kostnader, behov og utfordringer for å forstå prosessen i dybden. En kravspesifikasjon, konseptløsning og et business case vil deretter bli levert til Yilport.

Plattform for autonome operasjoner

Semcon har involvert sin partner Yeti Move som skal bistå i prosjektet. Yeti Move sørger for en plattform som skal styre, kontrollere og overvåke de autonome operasjonene. Yeti Move er en programvareleverandør og har utviklet sin Yeti Autonomous Service Platform som skal anvendes. Selskapet eies av Semcon, Øveraasen og Husqvarna med en tredjedel hver.

Yilport er ansvarlig for driften av 22 havner over hele verden som bruker samme logistikkprosess for å flytte containere, noe som betyr at det er betydelige kostnadsmessige fordeler å oppnå ved å finne en løsning som kan brukes på tilsvarende operasjoner over hele verden.

Powered by Labrador CMS