Forsvarssystem mot droner

Droner er både til nytte og irritasjon, i den forstand at det er et verktøy for alt fra fotografering til leting. Men det er også farlig i nærheten av flyplasser eller andre steder de ikke er ønsket. Detec AS har nå startet med distribusjon av anti-drone-deteksjon, og kan tilby dette integrert i sin Detec Next VMS.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er 2 år eller eldre

Anti-drone-forsvarssystemet består av programvaremodul i Detec Next, deteksjon av droner med radar(er), sporing og følging av droner med pan-, tilt og zoom (PTZ)-kamera og en signal-jammer som automatisk kan panorere, tilte og sikte mot og ta kontroll over dronen.

Med en økende modning i droneteknologi og utvikling innen luftfoto, har bruk av ubemannede fjernstyrte farkoster (unmanned aviation vehicle – UAV) økt i stort omfang i forskjellige felt, inkludert kriminelle handlinger som smugling, leveranser av forbudte stoffer, frakt av eksplosiver, invadering av avgrensete områder og luftrom, og luftfoto og kartlegging av private eller hemmelige områder. Dette utgjør en stor trussel mot høysikkerhetssteder og sikkerhet i luftrommet.

Bestanddelene i et anti-drone forsvarssystem. (klikk for større bilde)
Bestanddelene i et anti-drone forsvarssystem. (klikk for større bilde)

Med en anti-drone jammer kan man forstyrre invaderende droner. Når en drone invaderer et avgrenset område kan redskapet forstyrre, tvinge og kontrollere dronene. Bruk av denne type forsvarssystem økes i omfang for områder hvor droner antas å fly med lav høyde og landskapet er åpent uten blindsoner.

Anti-drone jammeren forstyrrer GPS-signalet og/eller fjernkontrollfunksjonalitet slik at dronen blir tvunget til å lande, lande vertikalt på stedet eller vil bli sendt tilbake til startsted. Den er enkel å operere, er pålitelig og har en rekkevidde på 1-2 km. Den vil jamme signal i en horisontal vinkel på 28-39 grader og vertikalt på 27-37 grader, hvor rekkevidde og vinkel avhenger av hvilket frekvensbånd dronen går på.

Dronene vil detekteres ved hjelp av radarteknologi. For å sikre så tidlig varsling som mulig kan man sette opp flere radarer for hver signal-jammer. Radarteknologi kan detektere droner i 1 km radius og angi avstand, innflyvningsvinkel og hastighet til drone. Teknologien er ikke påvirket av værforhold som vind, regn, snø, tåke, hagl, sandstormer etc. Radaren vil altså kunne gi et forvarsel om at en drone nærmer seg en kritisk sone. Radaren er integrert mot Detec Next VMS som vil styre et PTZ-kamera (optisk, optisk og termisk med/uten IR-lys) for å verifisere deteksjonen, og følge og gjenkjenne dronen i det beskyttede området.  

Programvaren har innebygd en database over kommersielt tilgjengelige droner, og vil anslå med sannsynlighet type fabrikat og modell på drone. Denne databasen oppdateres kontinuerlig. Ved deteksjon av drone vil man få hentet ut data på deteksjonstidspunkt, flyveretning, tid i deteksjonssone, bevegelsesbane med mer.

Detec Next VMS er nå blant de mest komplette programvarene for videoovervåkning og sikkerhet med stadig nye, valgfrie tilleggsmoduler for høysikkerhetsapplikasjoner.

Powered by Labrador CMS