Antennemåling:

VNA med lang rekkevidde

Anritsu med modulbasert 2-port VNA med høy ytelse til rimelig pris for frekvenser opp til 43.5 GHz

Publisert Sist oppdatert

Anritsu lanserer nå sine nye ShockLine ME7869A distribuerte modulære 2-ports vektornettverksanalysatorer (VNA) som kan utføre fullvektor S-parametermålinger over store avstander, opptil 100 meter.

Tre modeller – som opererer opp til henholdsvis 8 GHz, 20 GHz og 43,5 GHz – skal gi god kostnadseffektivitet, fleksibilitet og brukervennlighet til blant annet en rekke eksisterende og nye kommersielle og militære antennedesignapplikasjoner.

ME7869A er konfigurert med to MS46131A 1-ports VNAer som hver kan kobles direkte til antennen under test (AUT). Kabellengden for hver VNA-modul kan være av lik eller forskjellig lengde, avhengig av applikasjonen. Dette skal eliminere behovet for lange RF-koaksialkabler som skaper høye tap og fase- og størrelsesustabilitet.

Det spesielle designet skal dekke behovet for nøyaktig og repeterbar måling av antenner over lange avstander, for eksempel i ekkofrie kamre og antennetestområder.

Anritsus PhaseLync-synkroniseringsteknologi skal videre gjøre det mulig for to MS46131A VNAer å fasesynkronisere med hverandre over hele 100-meters avstanden. PhaseLync forbedrer dynamisk rekkevidde og målestabilitet for S-parametermålinger ved å eliminere behovet for lange kabler som er nødvendig med konvensjonelle benkeinstrumenter.

En annen viktig fordel med den distribuerte, modulbaserte VNA-løsningen er kontrollmodulen MN25132A, som i stor grad forenkler installasjonen. Den fungerer som et knutepunkt for kablene og leverer strøm til de to MS46131A VNA-ene. Det er ikke nødvendig å koble separate strømforsyninger til de to VNA-hodene. Kontrollmodulen kobler også de to VNAene til en bærbar PC konfigurert med ShockLine-programvare.

Powered by Labrador CMS