Nyttig:

Prinsipper for bruk av fototransistor-optokoblere

Würth Elektronik har utvidet sin samling av praktisk informasjon for å støtte elektronikkutviklere med den nye AppNote ANO007 «Understanding Phototransistor Optocouplers».

Publisert
Ny «Application Note» fra Würth Elektronik.

Optokoblere, også kjent som fotokoblere eller optoisolatorer, er komponenter som sender et elektrisk signal ved hjelp av optisk kobling mellom to galvanisk adskilte kretser. Et viktig aspekt for utvikling av robuste applikasjoner som involverer optokoblere er ikke bare å forstå og integrere hovedparametrene, men også å ta de potensielle effektene av deres parasittiske elementer i betraktning. En dyp forståelse av disse aspektene og den nøyaktige vurderingen av toleranser, avvik og gjensidige avhengigheter er uunnværlig. Den nye Application Note starter med å forklare prinsippene og fortsetter med å presentere omfattende eksperimentelle resultater oppnådd med WL-OCPT optokoblere laget av Würth Elektronik.

Optokoblere tilbyr høy isolasjonsspenning (5 kV) i en svært kompakt formfaktor. I motsetning til transformatorer og kondensatorer, som kun er i stand til å overføre AC-signaler, sender optokoblerne både AC- og DC-signaler. Dette gjør dem spesielt attraktive for applikasjoner som isolerte kommunikasjonsgrensesnitt, høyspentmotordrift, AC-nettovervåking, kontrollkretser for strømforsyningsstasjoner, industrielle I/O-moduler eller sensorsystemer. AppNote gir instruksjoner om karakterisering av parametere og om viktige aspekter som må vurderes fra designaspektet.

Innhold:

  • Design og funksjon av optokoblere
  • DC og AC CTR: Beregning av CTR-omfanget
  • Parasittisk kapasitans og grensefrekvens
  • Svitsjeatferd og DC-forspenning
  • Parametermåling og karakterisering
  • Eksperimentelle resultater for WL-OCPT 817-816-serien
Powered by Labrador CMS