Energi:

Får millionstøtte for å lage løsninger som avlaster strømnettet

Enova har tildelt Hafslund og Volte ti millioner kroner for å utforske hvordan små og mellomstore bedrifter kan redusere strømutgifter og generere inntekter ved å frigjøre nettkapasitet og bidra til balanse i energisystemet.

Publisert

I fremtiden vil kraftbehovet være mye større enn det er i dag. I tillegg vil kraftsystemet være mer uregulerbart og værdrevet enn tidligere, ettersom mye av fossil kraftproduksjon i Europa skal erstattes med vindkraft og solenergi. Behovet for fleksibilitet og andre løsninger som kan holde energisystemet i balanse vil derfor øke kraftig i årene som kommer.

– En overgang til et utslippsfri energisystem er i praksis ikke mulig uten store mengder av energilagring og forbruksfleksibilitet. Derfor er vi glade for at vi, sammen med Volte, har blitt tildelt støtte fra Enova til å lage løsninger som kan bidra til et mer robust energisystem, sier leder i Hafslund Flex, Danny Zaitsev.

Nå starter jakten

Arbeidet med å lage gode fleksibilitetsløsninger starter allerede nå i høst og første skritt er å starte innsiktsarbeidet.

– Løsningene våre skal være transparent, oversiktlige og tydelige. Kombinasjonen med Voltes teknologi og innsikt i markedet for små og mellomstore bedrifter samt Hafslund Vekst sin kompetanse, er en viktig brikke i vår satsing på forbruksfleksibilitet. Det vil være til det beste for både kundene og for stabiliteten i strømnettet, sier Kjartan Olsen, CTO i Volte.

For alle

Målet er å realisere løsninger som aggregerer fleksibiliteten til lasteeiere med relativt lavt volum, og demonstrere at også små ressurseiere uten forkunnskaper kan bidra i fleksibilitetsmarkeder via en aggregator. Konkret innebærer det at blant annet bedrifter som ønsker det lar Volte og Hafslund styre deres strømforbruk avhengig av kraftsystemets behov.

I dag er det først og fremst store aktører som deltar i Statnett sine reservemarkeder. Hafslund og Volte ønsker imidlertid å tilgjengeliggjøre fleksibilitetsmarkedet for alle, og ser et stort uutnyttet potensial for fleksibilitet også blant små og mellomstore forbrukere.

– Oslo er et eksempel på en by med mange borettslag og sameier som samtidig har mange små- og mellomstore bedrifter. Her ligger det enormt med uforløst potensial i å styre energiforbruket smartere, til det beste både for dem og stømnettet. Får vi til det vi ønsker her, vil det ta oss ett steg nærmere smarte byer og samfunn, sier Victoria Lervik, direktør for grønne byer & teknologi i Hafslund, sier Zaitsev.

Powered by Labrador CMS