Seminar og workshop:

Kjøling hett tema

Ekspertisen innen kjøling av elektronikk møtes på Cool Sweden Workshops 2023.

Publisert
Jussi Myllyluoma, Cool Sweden Initiative.

28. november samles ekspertisen innen ”Thermal Management” på Stockholmsmässan for en dag med workshops og forelesninger om det hete temaet elektronikkjøling.

– Vi er veldig glade for den store interessen, betydelige aktører innen termisk styring deltar og bidrar med sin kunnskap denne dagen, sier Jussi Myllyluoma, grunnlegger av Cool Sweden Initiative og som selv skal holde hovedforedrag under arrangementet.

De siste tiårene har elektronikkjøling raskt vokst til en av de mest klart begrensende parameterne i konstruksjonen av elektroniske enheter.

– Elektronikkindustrien er strategisk viktig for Sverige. Og etter hvert som industrien utvikler seg, presser den på for stadig mer effektive og kompakte systemer, som igjen, med økt effekttetthet, vil øke kravene til elektronikkjøling. Å løse kjøling er derfor et spørsmål om industriens fremtidige konkurranseevne, sier Myllyluoma.

Cool Sweden Initiative (CSI) ønsker å øke bevisstheten om kjøleteknologiens vitale rolle for elektronikkindustrien, også blant de som ikke direkte jobber med problemet selv. For å muliggjøre koordinering og utveksling av erfaringer innen termisk styring og elektronikkjøling, ønsker Jussi Myllyluoma å skape et tverrindustrielt nettverk i svensk industri og akademia. Derfor arrangeres møteplassen Cool Sweden Workshops 2023 28. november på Stockholmsmässan.

– Cool Sweden Workshops 2023 er en konferanse i det lille formatet, og blandingen av foredrag og workshops gir dagen et dynamisk innhold og massevis av muligheter for deltakerne til å stille sine spørsmål om termisk styring og kjøling av elektronikk. Man møter rett og slett de rette menneskene i riktig sammenheng, sier Myllyluoma.

Påmeldingen til konferansen er åpen og Jussi oppfordrer alle Thermal Management-interesserte til å melde seg på.

Cool Sweden Workshops 2023

Dato & Tid: 28 november, 09.00 – 17.00

Sted: Stockholmsmässan, Älvsjö

Emne: Thermal Management och kylning av elektronik

Nettsted: coolsweden.se

 

 

 

Powered by Labrador CMS